Tradycyjnie Dni Otwarte ECDL połączone były w naszej szkole z obchodami Tygodnia Informatycznego, dodatkowo w tym roku zbiegły się one również ze Szkolnym Świętem Matematyki. W ciągu całego tygodnia (18-22.03.2019) przeprowadzono szereg działań, których celem było przybliżenie uczniom problematyki technologii informacyjnej ze szczególnym naciskiem na zachęcenie do zdobywania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności komputerowych. Skupiono się przede wszystkim na przybliżenie tej problematyki uczniom klas czwartych, którzy w przyszłym roku szkolnym będą mogli w ramach zajęć popołudniowych rozpocząć swoją przygodę z ECDL-em. Tradycyjnie podjęto też działania zachęcające uczniów  do nauki matematyki poprzez zabawę z wykorzystaniem programów komputerowych.

ECDL – poznajmy się…

  • Dla uczniów klas czwartych przygotowano trzy spotkania w ramach których przeprowadzono prelekcję przybliżającą problematykę związaną ze zdobywaniem certyfikatów ECDL (cel, zasady, wymagania, rodzaje certyfikatów i różne ścieżki ich zdobywania). Oprócz specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji uczniowie mieli okazję również odwiedzić witrynę ecdl.pl. Czwartoklasiści dowiedzieli się o programie Klasa z ECDL, w którym uczestniczy nasza szkoła. Mieli okazję zobaczyć witrynę exebook.pl z zasobem ćwiczeń przygotowujących do zdawania wybranych modułów. Spotkania kończyły się  „ECDL-owym Quizem” z zakresu przedstawianej na spotkaniach problematyki. Najlepsi uczniowie otrzymali drobne upominki (gadżety ECDL).
  • Dla grupy czwartoklasistów, którzy wykazali się w swoich klasach najwyższą wiedzą zorganizowano Szkolny Test Informatyczny. W finałowej rozgrywce uczestniczyło 16 uczniów. Choć w zawodach uczestniczyły 4 dziewczynki, trzy pierwsze miejsca przypadły chłopcom – dwóm Michałom i Grzesiowi.

Komputerowy Mistrz Mnożenia i Dzielenia Klas Trzecich

  • Tradycyjnie podczas Dni informatycznym przeprowadziliśmy finał Komputerowego Mistrza Mnożenia i Dzielenia Klas Trzecich. Wcześniej odbyły się eliminacje  we wszystkich klasach trzecich, do finałowej rozgrywki zakwalifikowało się 16 uczniów. Tym razem pierwsze miejsce zgarnęła Odetta, tuż za nią dwóch chłopców – Natan i Olek. Wszyscy finaliści zostali uhonorowani nagrodami i upominkami.
  • Również młodsi uczniowie podczas zajęć komputerowych odwiedzali strony z matematycznymi zagadkami i zadaniami – największą popularnością cieszyło się Matematyczne ZOO.

Szyfrujemy…

  • Hasłem przewodnim Tegorocznego Tygodnia Informatycznego było SZYFROWANIE. Problematyka kodowania i dekodowania ściśle powiązana jest z wykonywaniem wielu skomplikowanych obliczeń a hasłem tegorocznego Święta Matematyki brzmiało “Świętuj z nami i szyframi“.  Razem z nauczycielami matematyki postanowiliśmy tę niezwykle interesującą tematykę przybliżyć uczniom. Z typdniowym wyprzedzeniem, na zajęciach komputerowych we wszystkich klasach 4-8, przeprowadzono lekcje wprowadzające, na których uczniowie poznali kilka technik szyfrowania. Rozpoczęliśmy od Szyfru Cezara i poprzez kody obrazkowe dotarliśmy do szyfrów przestawnych ze słowem kluczowym. Podczas zajęć uczniowie na przemian szyfrowali i deszyfrowali teksty, mieli też okazję do twórczych modyfikacji poznanych szyfrów. Najbardziej zainteresowanym stworzono okazję do prezentacji swoich pomysłów w konkursie na najciekawszy i najbardziej oryginalny szyfr. Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie, najlepsze zostaną nagrodzone. Wszyscy mogli również zweryfikować swoje umiejętności podczas czwartkowego Święta Matematyki, kiedy w grupach szyfrowali i próbowali odczytać utajnione życzenia z okazji trzydziestych urodzin naszej Szkoły. To była fantastyczna zabawa!

Egzaminy ECDL BASE

  • W trakcie trwania Dni Otwartych ECDL – w ramach zdobywania certyfikatu ECDL BASE – przeprowadzono również 6 egzaminów (B1 – 3 i B3 – 3). Czworo uczniów rozpoczęło w tym tygodniu swoja nową drogę certyfikacji (pierwszy egzamin), dołączając do grupy ponad 150 osób, którzy w naszej szkole już zdobyli lub są w trakcie zdobywania komputerowych certyfikatów. Witamy w klubie!
    🙂

Przemysław Stecewicz