Jaki mamy cel pierwszy?

Zaznajomienie uczniów i nauczycieli z programem „Aktywna edukacja”

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

  1. Informacja zwrotna od nauczycieli po prezentacji na temat „Aktywna edukacja”

2.      Quiz dla dzieci dotyczący „Aktywnej edukacji” (granica sukcesu – 75% pozytywnych odpowiedzi)

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Prezentacja na radzie pedagogicznej.

07.01. 2015 r.

Krzysztof Grala

Protokół Rady Pedagogicznej

Utworzenie na stronie szkoły zakładki „Aktywna edukacja”

styczeń 2015 r.

Przemysław Stecewicz

Małgorzata Firsiof

Strona internetowa

Informacja dla rodziców na temat programu „Aktywna edukacja” podczas zebrania podsumowującego pierwszy semestr.

14.01.

2015 r.

Wychowawcy klas I – IV

 

Lekcje informacyjne na temat programu „Aktywna edukacja”

 

do 15.02. 2015 r.

kl. I –III

Anna Stachów

kl. IV – VI Iwona Letko

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

 

Jaki mamy cel drugi?

Bezpieczeństwo w sieci.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Uczniowie klas 0 –III samodzielnie podają zasady bezpieczeństwa w sieci oraz potrafią ocenić proponowane sytuacje.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Przeprowadzenie w klasach 1-3 zajęć poświęconych bezpiecznemu zachowaniu w sieci (z cyklu kreskówek “Owce w sieci”)

luty 2014

Wychowawcy klas I-III (pomoc Przemysław Stecewicz)

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Po przeprowadzonych zajęciach dzieci przygotowują prace plastyczne ilustrujące dobre i złe zachowania w sieci

Przeprowadzenie w klasach czwartych cyklu zajęć poświęconego bezpieczeństwu w Internecie (z wykorzystaniem programu “3…2…1… Internet!”)

luty 2014

Przemysław Stecewicz
i wychowawcy klas czwartych

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie przygotowują w klasach plakaty przedstawiające  najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w sieci.

Przygotowanie gazetki szkolnej na temat “Bezpiecznego zachowania w sieci”

10 luty 2014

Przemysław Stecewicz

Ekspozycja w ramach obchodu Dnia Bezpiecznego Internetu


Przedstawienie dla klas III – VI (przygotowane przez klasy V) pt.: „Sąd nad Internetem”

luty

2015 r.

Danuta Krzaczkowska

Artykuł na stronę internetową

Aktualizacja strony internetowej szkoły.

na bieżąco

Przemysław Stecewicz

Prezentacja szkolnej witryny

 

 


Jaki mamy cel trzeci?

Uczniowie i nauczyciele znają i stosują się do praw autorskich materiałów zaczerpniętych z sieci.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Uczniowie i nauczyciele zawsze podają dokładne źródło materiałów wykorzystanych do prezentacji.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Cykl lekcji na temat praw autorskich w klasach IV – VI ( efekt końcowy – prezentacje uczniów)

styczeń – luty

2015 r.

Magdalena Zaborowska – Zagórska

Iwona Letko

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Lekcja na temat praw autorskich w klasach 0 – III (lekcje muzyki)

styczeń 2015 r.

Krzysztof Grala

Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Prezentacja dla nauczycieli podczas rady pedagogicznej

luty
2015 r.

Magdalena Zaborowska – Zagórska

Protokół Rady Pedagogicznej