Opowiedz nam moja ojczyzno,
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy!
Wytłumacz nam, tak jak umiesz,
skąd czerwień i biel sztandarów,
niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród!

Kamyczkami budującymi wielki Głaz Znajomości Historii są  lekcje inne, niż w murach szkolnych, w salach lekcyjnych. W dniu 08 listopada 2018 Społeczność STO czynnie uczestniczyła w widowisku “Tak Polska dochodziła do Niepodległości” w sali Multikina. Młodzi  zapamiętają na zawsze słowa Ojczyzna, Polska, Naród. Państwo szlacheckie, mocarstwowe, konstytucyjne, osłabione i rozebrane! Polacy nie mieli wolnego kraju, ale mieli polska kulturę, to dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Polska wykreślona z mapy Europy – istniała. Drogę do Niepodległości poznali w towarzystwie członków Związku Piłsudczyków Oddział Szczecin.
Wielkie Uznanie, Szacunek i Podziękowanie dla Wszystkich Artystów!

Major Jerzy Rozpondek, aktywny członek Związku Piłsudczyków RP Oddział Szczecin fantastycznie przybliżył uczniom trudne lata I wojny. Wielkim zaskoczeniem był fakt, że Dziadek pana majora w ich wieku, mając 16 lat, był już legionistą Piłsudskiego, a mają 17 lat uczestniczył w działaniach I wojny światowej. Jak zapamiętać datę urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego, czym była tzw. maciejówka, jak wyglądały mundury i broń żołnierzy w tamtych czasach, – to wszystko mogli przyswoić w niebanalny sposób uczniowie.  Największą sensację wzbudziła informacja o używaniu przez legionistów swastyki, jako odznaczenia 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, za waleczność lub za zasługi. Pan Rozpondek ubrany w mundur legionisty na wzór swojego Dziadka, potrafił wzbudzić swoją postawą naprawdę wielkie zainteresowanie młodzieży.

Wszystkie formy przybliżenia uczniom naszego wspaniałego dziedzictwa narodowego mają na celu uzmysłowienie  im, że w czasach pokoju, kiedy nasz kraj nie uczestniczy w działaniach wojennych , kiedy nie ma pojęcia okupant , wywózka, walka, zabór  można kształtować u siebie patriotyzm w inny sposób.

W dzisiejszych czasach ważne jest aby młodzi ludzie mieli poczucie własnej tożsamości i wartości. Będzie to możliwe wtedy, gdy będą znali swoje korzenie, pochodzenie, kultywowali tradycje rodzinne i regionalne.

Beata Adamowicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie