Skuteczna Szkoła

Skuteczna Szkoła

Z wielką radością przekazujemy szkolnej społeczności informację iż w ogólnopolskich testach zewnętrznych z OPERONEM, w jakich w tym roku szkolnym braliśmy udział, odnieśliśmy jako szkoła wielki sukces.W teście trzecioklasisty nasi uczniowie...