Oratorka z Tomaszowskiej

Oratorka z Tomaszowskiej

“Każdego roku w listopadzie, młodzi krasomówcy nadają konkretne treści słowom. Prezentują swoje miasta, regiony, opisują dziś już legendarne postacie, wydarzenia historyczne, lub też własne przeżycia z wycieczek. Od nich to zależy,...