Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

Kto jest poetą? (Tadeusz Różewicz) Poetą jest ten który pisze wiersze i ten który wierszy nie piszepoetą jest ten który zrzuca więzy i ten który więzy sobie nakładapoetą jest ten który wierzy i ten który uwierzyć nie możepoetą jest ten który kłamał i ten którego...