Inscenizacja “Polsko, Ty zawsze miałaś wiernych synów…” wzbudziła spory aplauz wśród Społeczności STO. Młodzież pokazała, że w czasach pokoju, kiedy nasz kraj nie uczestniczy w działaniach wojennych, kiedy nie ma pojęcia okupant, wywózka, walka, zabór, że można kształtować u siebie patriotyzm w inny sposób, poznając to, co my sami pozostawimy naszym następcom, kolejnym pokoleniom. W dzisiejszych czasach ważne jest aby młodzi ludzie mieli poczucie własnej tożsamości i wartości. Będzie to możliwe wtedy, gdy będą znali swoje korzenie, pochodzenie, kultywowali tradycje rodzinne i regionalne. Identyfikacja z ich małą ojczyzną powinna przebiegać w sposób naturalny, poprzez różne doświadczenia, obserwacje, przeżycia i związki emocjonalne, szczególnie w takich momentach obchodów rocznic narodowych. Uroczystość po raz kolejny udowodniła, że Potrafimy, że Chcemy, że Nasza Młodzież jest Jedyna na STO.

Beata Adamowicz