Uczniowie naszej szkoły rok rocznie osiągają wiele sukcesów na różnych płaszczyznach swojego działania. Najwięcej z nich związanych jest z głównym zadaniem szkoły, jakim jest nauczanie. Jego efekty mierzą zewnętrzne testy i różnego rodzaju konkursy. Oto ich wyniki:

=> Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty od 2015 roku (według nowej formuły)
=> Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (stara formuła)
=> Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina

=> Egzaminy do gimnazjów nierejonowych (Gimnazjum nr 16, 42, 46, 32, 14, 7, Katolickie)

=> Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016
=> Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015
=> Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014
=> Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013
=> Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012

 

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (nowa formuła) 

Rok szkolny

Przedmiot

Średnia szkoły

Średnia województwa

Średnia kraju

Stanin (poziom szkoły)

 

2015/2016

Język polski

81%

68%

71%

9

najwyższy

Matematyka

88%

50%

54%

Łącznie
I część egzaminu

85%

60%

63%

Język obcy
(angielski)

98%

69%

71%

Język obcy
(niemiecki)

98%

60%

61%

2014/2015

Język polski

88%

71%

73%

9

najwyższy

Matematyka

94%

58%

61%

Łącznie
I część egzaminu

91%

65%

67%

Język obcy

98%

77%

78%

 

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (stara formuła)

Rok szkolny

Średnia szkoły

Średnia województwa

Średnia kraju

Stanin (poziom)

2013/2014

33p/40p

83%

62%

65%

9

najwyższy

2012/2013

34p/40p

85%

57%

60%

9

najwyższy

2011/2012

28,5p/40p

71%

55%

55%

9

najwyższy

2010/2011

33,75,/40p

84%

61%

63%

9

najwyższy

2009/2010

34,46p/40p

86%

59%

61%

9

najwyższy

2008/2009

30,4p/40p

76%

56%

57%

9

najwyższy

 


 

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina

 

     (według nowych zasad) 

Rok szkolny

Ilość nagrodzonych uczniów

2015/2016

8

    (według starych zasad)

Rok szkolny

Ilość nagrodzonych uczniów

2014/2015

70

2013/2014

39

2012/2013

49

2011/2012

26

2011/2012

26

2009/2010

36

2008/2009

22

 

 

Egzaminy do gimnazjów nierejonowych (Gimnazjum nr 16, 42, 46, 32, 14, 7, Katolickie)

 

Rok szkolny

Procent uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji

2015/2016

74%

2014/2015

83%

2013/2014

60%

2012/2013

69%

2011/2012

60%

2010/2011

78%

2009/2010

73%

 

 

 

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Sesja wiosenna

   Eko Planeta – 1 laureat, 41 wyróżnień,

   Konkurs przyrodniczy GALILEO – 5 wyróżnień,

   Konkurs matematyczny GALILEO – 10 laureatów , 12 wyróżnień,

   Konkurs historyczny  GALILEO – 1 laureat , 1 wyróżnienie,

   Konkurs języka niemieckiego GALILEO – 3 laureatów , 3 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs „English Ace” – 1 laureat, 3 bdb wyniki, 3 dobre wyniki,

   Sprachdoktor – 24 wyniki bardzo dobre, 22 wyniki dobre,

   Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 25 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs OMNIBUS HUMANISTYCZNY – 20 wyników bardzo dobrych, 26 wyników dobrych

   Międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny 1 laureat (bezbłędna praca), 8 wyników bardzo dobrych, 25 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs Wyspa Zagadek– 1 finalista etapu krajowego,

   Ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK  10 laureatów (w tym 2 bezbłędne prace), 35 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs historyczny EDI-Panda – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego  EDI-Panda – 8 laureatów (w tym jedna bezbłędna praca), 17 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs języka polskiego EDI-Panda – 3 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs historyczny „Początki Państwa Polskiego” – 1 laureat, 4 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 83 laureatów, w tym 19 bezbłędnych prac,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy BIOLOGIA PLUS – 8 laureatów,

   Wojewódzki konkurs recytatorski – 1 laureat, 1 wyróżnienie,

   Międzyszkolne zawody sportowe „Test sprawności fizycznej” – 1 miejsce drużynowo

   Międzyszkolny konkurs językowy POLIGLOTEK – 1 laureat, 1 finalista,

   Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego org. przez SP 61 – 2 finalistów,

   Przegląd małych form teatralnych w języku niemieckim – II miejsce drużynowo,

   Festiwal języka niemieckiego org. przez ZS nr 13 – 2 laureatów,

   Międzyszkolne dyktando z języka niemieckiego org. przez Szkołę TAK – 3 laureatów,

   II wojewódzki konkurs języka angielskiego PARADE – 2 laureatów,

   Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 4 laureatów,

   Konkurs na gazetę codzienną org. przez Muzeum Narodowe – II miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny turniej matematyczno-przyrodniczo-informatyczny – IV i VI miejsce drużynowo,

   XI turniej matematyczno-przyrodniczy „Z mateMOTYKĄ na słońce” – I miejsce drużynowo,

   XI międzyszkolny konkurs matematyczny „Rusz głową” – 3 laureatów,

   Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE – 11 osób.

  

 

Sesja zimowa

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 1 laureat,

   Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 4 finalistów,

   Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 3 laureatów,

   Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 3 laureatów,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 3 laureatów, 1 finalista,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII  4 finalistów,

   Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII  1 laureat, 1 finalista,

   Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat,

   Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII  1 laureat, 2 finalistów,

   Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 3 laureatów,

   Konkurs humanistyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 2 laureatów,

   Konkurs języka niemieckiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO 5 – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs historyczny PIONIER – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 1 laureat, 9 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego PIONIER – 5 wyróżnień,

   Alfik Humanistyczny – 17 wyników bardzo dobrych, 14 wyników dobrych,

   Międzyszkolny konkurs Mali Mistrzowie Języka – 3 finalistów,

   Olimpus z języka angielskiego – 29 laureatów,

   Olimpusek z języka angielskiego – 7 laureatów,

   Olimpus z historii – 1 laureat,

   Olimpus z języka niemieckiego – 5 lauraetów,

   Olimpus z języka polskiego – 1 laureat,

   Olimpus z przyrody – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Dlaczego?” – 12 laureatów,

   Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 2 wyróżnienia w etapie miejskim,

   Konkurs „Odyseja Umysłu”  drugie i siódme miejsce drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu, trzynaste miejsce drużynowo
   w finale ogólnopolskim w Gdyni,

   Międzyszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem – 7 laureatów,

   Międzyszkolny konkurs mitologiczny – 1 laureat,

   Międzyszkolny turniej ringo – I miejsce drużynowo,

   Międzyszkolna olimpiada języków obcych POLIGLOTEK – 16 osób awansowało do drugiego etapu,

   Międzyszkolny konkurs matematyczny „Maths In English” – 2 laureatów,

   Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – 21 uczniów z zaliczonym kolejnym modułem (B1-1, B2-1, B3-8, B4-11)

 

 

Sesja jesienna

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 2 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Konkurs kuratoryjny z matematyki – 4 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego – 3 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 3 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – II miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – II miejsce drużynowo,

   Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 84 laureatów (w tym 8 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),

   Ogólnopolski konkurs „Biologia PLUS” – 11 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs „Historia PLUS” – 6 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs mitologiczny KLIO – 14 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs historyczny „Wielcy Polacy” – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs historyczny „Multitest” – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 3 laureatów, 3 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Multitest” – 10 laureatów, 14 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Multitest” – 2 laureatów, 3 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Multitest” – 1 laureat, 5 wyróżnień,

   Mali Mistrzowie Języka – 15 uczniów awansowało do II etapu,

   Alfik Matematyczny – 1 laureat, 9 bardzo dobrych wyników, 1 dobry wynik,

   Deutschfreund – 1 laureat, 13 bardzo dobrych wyników, 3 dobre wyniki,

   Ogólnopolski konkurs historyczny OLIMPUS   1 laureat (I miejsce w kraju),

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy OLIMPUS   8 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs „English High Flier” – 1 laureat, 11 bardzo dobrych wyników, 1 wynik dobry,

   Międzyszkolny konkurs czytania ze zrozumieniem – 3 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca, 1 trzecie miejsce,

   Ogólnopolski konkurs „Wyspa Zagadek” – 1 laureat nagrody głównej, 1 finalista,

   Konkurs plastyczno-historyczny „Przygody Eryka Pomorskiego” – 1 trzecie miejsce,

   Międzyszkolny konkurs „Kartka świąteczna w języku angielskim” – 1 wyróżnienie,

   Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” – 10 osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, 1 laureat

   Egzamin komputerowy ECDL – 6 uczniów z bardzo dobrymi wynikami (B4 – Arkusze kalkulacyjne)

 

 

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015

Sesja jesienna

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego – 1 uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,

   Konkurs kuratoryjny z matematyki – 2 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – I miejsce drużynowo,

   Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 86 laureatów (w tym 4 z wyróżnieniem – bezbłędne prace),

   Ogólnopolski konkurs „Biologia PLUS” – 8 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs mitologiczny – 8 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Multitest” – 2 laureatów, 9 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 2 laureatów, 4 wyróżnienia,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Multitest” – 6 laureatów, 9 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs języka polskiego „Multitest” – 1 laureat, 2 wyróżnienia,

   Mali Mistrzowie Języka – 15 uczniów awansowało do II etapu,

   Alfik Matematyczny   4 bardzo dobre wyniki, 1 dobry wynik,

   Deutschfreund – 7 bardzo dobrych wyników, 3 dobre wyniki,

   Międzyszkolne zawody pływackie – II miejsce drużynowo,

   Turniej Sprawności Fizycznej Dzieci Szkół Podstawowych – I miejsce drużynowo,

   IX Konkurs Recytatorski „Szczeciński Parnas” – I miejsce indywidualnie,

   Mały Konkurs Recytatorski (etap dzielnicowy) – 5 laureatów z kwalifikacją do następnego etapu.
 

Sesja zimowa

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego  – 1 finalista,

   Konkurs kuratoryjny z matematyki  – 1 laureat, 1 finalista,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 4 finalistów,

   Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII   2 laureatów,

   Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 4 finalistów,

   Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII   1 laureat, 1 finalista,

   Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,

   Konkurs humanistyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat,

   XI Przegląd Małych Form Teatralnych w języku niemieckim organizowany przez SP 51 – II miejsce drużynowo,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 8 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny PIONIER – 1 laureat, 13 wyróżnień,

   Alfik Humanistyczny – 16 wyników bardzo dobrych, 7 wyników dobrych,

   Międzyszkolny konkurs Mali Mistrzowie Języka – 3 finalistów,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego English High Flier – 1 laureat, 8 wyników bardzo dobrych, 3 wyniki dobre,

   Olimpus z języka angielskiego – 21 laureatów,

   Olimpusek z języka angielskiego – 13 laureatów,

   Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 5 laureatów w etapie dzielnicowym, 4 wyróżnienia w etapie miejskim,

   Konkurs „Odyseja Umysłu” – 2 drugie miejsca drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu,
   siódme i dziewiąte miejsce drużynowo w finale karajowym w Gdańsku,

   Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polskie symbole narodowe” – 3 laureatów. 

   Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – 16 uczniów z zaliczonym kolejnym modułem
   (Podstawy pracy z komputerem -12, Przetwarzanie tekstów – 4)

 

Sesja wiosenna

   Ogólnopolski konkurs historyczny KLIO – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs historyczny EDI-Panda – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego  EDI-Panda – 1 laureat (bezbłędna praca), 6 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy BIOLOGIA PLUS – 16 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 84 laureatów, w tym 13 bezbłędnych prac,

   Kangur Matematyczny  1 laureat (bezbłędna praca), 4 wyniki bardzo dobre, 39 wyróżnień,

   Eko Planeta – 35 wyróżnień,

   Sprachdoktor – 20 wyników bardzo dobrych, 15 wyników dobrych,

   Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 11 laureatów,

   Konkurs przyrodniczy GALILEO – 24 laureatów, 14 wyróżnień,

   Konkurs matematyczny GALILEO – 10 laureatów (w tym 1 bezbłędna praca), 8 wyróżnień,

   Ogólnopolski Konkurs Informatyczny – X miejsce w kraju i I w województwie,

   Międzyszkolny konkurs językowy POLIGLOTEK – 1 laureat, 3 finalistów,

   Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 3 laureatów,

   Międzyszkolny konkurs „Mali Mistrzowie Języka” – 1 wyróżnienie

   Konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK  15 laureatów (w tym 3 bezbłędne prace), 36 wyróżnień,

   Konkurs Wyspa Zagadek – 2 finalistów etapu krajowego,

   Ogólnopolski konkurs OMNIBUS HUMANISTYCZNY – 2 laureatów, 7 wyników bardzo dobrych, 36 wyników dobrych

   Europejski Crtyfikat Umiejętności Komputerowych – 33 uczniów z zaliczonym kolejnym modułem
   (B2-Podstawy pracy w sieci 5, B3- Przetwarzanie tekstów – 17, B4 – Arkusze kalkulacyjne –11),

   ECDL Profile Base – 5 uczniów ze zdobytym certyfikatem.

 

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014

 

Sesja jesienna

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego z elementami historii – 2 uczniów zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,

   Ogólnopolski konkurs „Wyspa zagadek” – 2 laureatów (I i III miejsce w finale krajowym),

   Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – I miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – I miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Multimedialny poliglota” – I, II i III miejsce indywidualnie,

   Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 51 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs mitologiczny – 4 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs historyczny „Polskie symbole narodowe” – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs „Olimpus przyrodniczy” – 3 laureatów, 10 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Multitest” – 8 laureatów, 16 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny „Multitest” – 3 laureatów, 11 wyróżnień,

   Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Multitest” – 12 laureatów, 9 wyróżnień,

   Alfik Matematyczny   1 bardzo dobry wynik, 2 dobre wyniki,

   Deutschfreund – 3 bardzo dobre wyniki, 5 dobrych wyników,

   Wojewódzki konkurs informatyczny – 7 uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu,

   Egzamin komputerowy ECDL – 5 uczniów z bardzo dobrymi wynikami,

   Międzyszkolne zawody pływackie – II miejsce drużynowo,

   Turniej Sprawności Fizycznej Dzieci Szkół Podstawowych – II miejsce drużynowo,

   IX Konkurs Recytatorski „Szczeciński Parnas” – I i III miejsce indywidualnie,

   Mały Konkurs Recytatorski (etap dzielnicowy) – 4 laureatów z kwalifikacją do następnego etapu, 3 wyróżnienia. 

 

Sesja zimowa

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego z elementami historii – 2 laureatów,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 2 laureatów,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 2 finalistów,

   Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII   1 finalista,

   Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 2 finalistów,

   Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII   1 finalista,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,

   Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,

   Konkurs humanistyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,

   Konkurs „Szóstoklasista na piątkę” – 1 laureat,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,

   Konkurs języka niemieckiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat, 1 finalista,

   Konkurs języka niemieckiego organizowany przez SP 61 – I miejsce drużynowo w konkursie artystycznym,

   X Przegląd Małych Form Teatralnych w języku niemieckim organizowany przez SP 51 – II miejsce drużynowo,

   Alfik Humanistyczny – 15 wyników bardzo dobrych, 22 wyniki dobre,

   Olimpus z języka angielskiego – 28 laureatów,

   Olimpusek z języka angielskiego – 24 laureatów,

   Olimpus z języka niemieckiego – 1 laureat,

   Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 4 laureatów, 3 wyróżnienia w etapie dzielnicowym,  
  
2 laureatów w etapie miejskim, 1 laureat w etapie wojewódzkim,

   III Konkurs Informatyczny – 5 finalistów,

   Konkurs „Odyseja Umysłu” – III miejsce drużynowo w etapie regionalnym w Poznaniu,

   Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polskie symbole narodowe” – 1 laureat,

   IX Regionalny Konkurs SUDOKU – VI miejsce drużynowo,

   Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA – 5 uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego w Warszawie.

 

Sesja wiosenna

   Albus Historyczny –1 wyróżnienie,

   Ogólnopolski konkurs historyczny KLIO – 1 laureat,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy BIOLOGIA PLUS – 12 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs historyczny HISTORIA PLUS – 4 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs matematyczny MATEMATYKA PLUS – 57 laureatów, w tym 3 bezbłędne prace,

   Kangur Matematyczny –  3 wyniki bardzo dobre, 25 wyróżnień,

   Eko Planeta – 2 wyniki bardzo dobre, 35 wyróżnień,

   Konkurs języka angielskiego Panda – 2 laureatów, 2 wyróżnienia,

   Sprachdoktor – 1 laureat, 19 wyników bardzo dobrych, 8 wyników dobrych,

   Konkurs informatyczny TIK – TAK – 4 osoby w etapie regionalnym,

   Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej – 1 laureat, 1 finalista,

   Egzamin ECDL – 7 osób z bardzo dobrym wynikiem,

   Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 1 laureat,

   Konkurs przyrodniczy GALILEO – 4 wyróżnienia,

   Konkurs historyczny GALILEO – 1 laureat, 2 wyróżnienia,

   Konkurs matematyczny GALILEO – 8 laureatów, 5 wyróżnień,

   Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 6 laureatów,

   Konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK   4 laureatów, 29 wyróżnień,

   Wojewódzki konkurs recytatorski – 2 laureatów, 1 wyróżnienie,

   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Starachowicach – 1 laureat (II miejsce),

   Konkurs Wyspa Zagadek- 1 finalista etapu krajowego,

   Międzyszkolny Konkurs „Przyrodnicze triki matematyki i informatyki” – dwa drugie miejsca drużynowo,           

   ECDL – uzyskanie przez 5 uczniów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL START 

 

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013

 Sesja jesienna

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego z elementami historii – 1 uczeń zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,

   Konkurs kuratoryjny matematyczno-przyrodniczy – 2 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego,

   Międzyszkolny konkurs wiedzy o Adamie Mickiewiczu w Gimnazjum 21 – I miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy w Gimnazjum 21 – VI miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs języka angielskiego SMYK – I miejsce drużynowo,

   Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego SMYK – II miejsce drużynowo,

   Ogólnopolski konkurs „Matematyka PLUS” – 40 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs mitologiczny – 8 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs „Biologia Oxford PLUS” – 4 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs „Olimpu przyrodniczy” – 3 laureatów,

   Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Multitest” – 8 laureatów, 11 wyróżnień,

   Alfik Matematyczny – 1 laureat, 2 bardzo dobre wyniki, 4 dobre wyniki,

   Deutschfreund – 2 bardzo dobre wyniki,

   Międzyszkolny konkurs literacki „Dalsze losy Innej” – III miejsce indywidualnie,

   Egzamin komputerowy ECDL – 3 uczniów z bardzo dobrymi wynikami,

   Międzyszkolne zawody pływackie – I miejsce drużynowo,

   Turniej Sprawności Fizycznej Dzieci Szkół Podstawowych – II miejsce drużynowo.

 

Sesja zimowa

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego z elementami historii – 1 laureat,

   Konkurs kuratoryjny matematyczno-przyrodniczy – 2 finalistów,  

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 2 laureatów,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 3 finalistów,

   Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII – 4 laureatów, 2 finalistów,

   Konkurs języka polskiego organizowany przez LO XIII – 1 laureat,

   Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO XIII – 1 laureat, 6 finalistów,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,

   Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 3 wyróżnienia,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 1 finalista,

   Konkurs przyrodniczy organizowany przez LO 5 – 1 finalista (I miejsce),

   The Lord of English – 1 laureat (Olimpu miejsce), 1 finalista,

   Konkurs języka niemieckiego organizowany przez SP 61 – 1 laureat (I miejsce), 1 finalista,

   Konkurs wiedzy Olimpu Niemczech – II miejsce drużynowo,

   Alfik Humanistyczny – 2 laureatów, 10 wyników bardzo dobrych, 18 wyników dobrych,

   Olimpus z języka angielskiego – 26 laureatów,

   Olimpus z języka niemieckiego – 7 laureatów,

   Olimpus matematyczny – 9 laureatów,

   Olimpus historyczny – 2 laureatów,

   Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 3 laureatów, 4 wyróżnienia,

   II Konkurs Informatyczny – 7 kwalifikacji do etapu fnałowego,

   Egzamin ECDL – moduł grafika – 4 uczniów z bardzo dobrymi wynikami.

 

Sesja wiosenna

   Albus Matematyczny – 13 laureatów, 12 wyróżnień,

   Kangur Matematyczny –  1 wynik bardzo dobry,31 wyróżnień,

   Eko Planeta – 2 wyniki bardzo dobre, 28 wyróżnień,

   Konkurs języka niemieckiego Panda – 1 wyróżnienie,

  Konkurs matematyczny Panda – 1 laureat, 1 wyróżnienie,

   Sprachdoktor – 3 wyniki bardzo dobre, 7 wyników dobrych,

   Konkurs informatyczny TIK – TAK – 10 miejsce drużynowo -szkoła podstawowa, 3 osoby w etapie regionalnym,

   Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej – 1 laureat, 2 finalistów,

   Konkurs języka angielskiego English Ace –3 wyniki bardzo dobre, 6 wyników dobrych,

   Omnibus Humanistyczny – 1 laureat, 15 wyników bardzo dobrych, 15 wyników dobrych,

   Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 8 laureatów,

   Konkurs przyrodniczy GALILEO – 6 wyróznień,

   Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 3 laureatów,

   Konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK -  19 laureatów, 11 wyróżnień,

   Wojewódzki konkurs recytatorski – 1 laureat,  

   Międzyszkolne wyścigi pierwszaków – pierwsze miejsce drużynowo,

   Konkurs Ojczyzna- Polszczyzna – 1 laureat etapu wojewódzkiego wojewódzkiego krajowego,

   Konkurs Wyspa Zagadek – 2 finalistów etapu krajowego,

   Egzamin ECDL –uzyskanie przez 4 uczniów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL START

 

 

Wyniki konkursów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012

 Sesja jesienna

   Matematyka PLUS – 14 laureatów,

   Alfik Humanistyczny – 1 laureat, 16 wyników bardzo dobrych, 24 wyniki dobre,

   Alfik Matematyczny – 8 wyników bardzo dobrych, 6 wyników dobrych,

   Deutschfreund – 1 wynik bardzo dobry, 1 wynik dobry


Sesja zimowa

   Konkurs kuratoryjny języka polskiego z elementami historii – 1 finalista,

   Konkurs kuratoryjny matematyczno-przyrodniczy – 1 finalista,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO XIII – 2 laureatów, 1 finalista ,

   Konkurs matematyczny organizowany przez LO XIII – 4 finalistów,

   Konkurs historyczny organizowany przez LO XIII – 2 finalistów,

   Konkurs języka polskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 2 laureatów,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 laureat,

   Konkurs matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie – 1 wyróżnienie,

   Konkurs języka angielskiego organizowany przez LO 5 – 1 laureat,

   Olimpus z języka angielskiego – 18 laureatów,

   Olimpus z języka niemieckiego – 4 laureatów,

   Olimpus przyrodniczy – 2 laureatów,

   Olimpus historyczny – 2 laureatów,

   Konkurs recytatorski organizowany przez Pałac Młodzieży – 1 wyróżnienie w etapie miejskim,

   Przegląd form teatralnych teatralnych  w języku niemieckim – 1 i 2 miejsce. 

 

Sesja wiosenna

   Międzyszkolny konkurs matematyczny „Rusz głową” – 3 laureatów,

   Międzyszkolny konkurs języka angielskiego – 1 laureat,

   Album Matematyczny – 11 laureatów, 7 wyróżnień,

   Kangur Matematyczny – 2 laureatów, 1 wynik bardzo dobry, 21 wyróżnień,

   Eko Planeta – 3 wyniki bardzo dobre,

   Konkurs języka niemieckiego Panda – 2 wyróżnienia,

   Konkurs mitologiczny KLIO – 1 laureat,

   Konkurs informatyczny TIK – TAK – 1 miejsce drużynowo gimnazjum i 11 szkoła podstawowa,

   Konkurs Komputery i Informatyka EDI – 2 wyróżnienia,

   Konkurs języka angielskiego English Ace – 1 laureat, 9 wyników bardzo dobrych, 9 wyników dobrych,

   Omnibus Humanistyczny – 1 laureat, 5 wyników bardzo dobrych, 20 wyników dobrych,

   Sprachdoktor – 3 wyniki bardzo dobre, 8 wyników dobrych,

   Konkurs edukacji wczesnoszkolnej ZUCH – 14 laureatów,

   Konkurs historyczny KRĄG – 2 wyniki bardzo dobre,

   Międzyszkolny konkurs ortograficzny – 1 laureat,

   Międzyszkolny konkurs historyczny NA OLIMPIE – 1 miejsce drużynowo,

   Konkurs nauk przyrodniczych ŚWIETLIK   5 laureatów, 17 wyróżnień.