“…Fascynującym wydarzeniem dnia 30 października był Sportowy Okrągły Stół czyli debata, której celem było określenie potrzeb w zakresie zajęć sportowych i rekreacyjnych w naszej szkole. Najważniejszymi rozmówcami byli oczywiście nasi uczniowie oraz ich rodzice, którzy twórczo opracowali sposoby realizacji zadań, wybranych w ramach projektu WF z klasą. Zastanawialiśmy się jak uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego, mieliśmy wiele pomysłów na rozruszanie rodziców oraz aktywne przerwy. Jesteśmy przekonani, że zaplanowane przez nas działania przyniosą wszystkim wiele radości…”

I przynoszą – wystarczy przejść się szkolnym korytarzem podczas długich przerw.  🙂