Słownik-Dictionary-Wörterbuch

WIADOMO, ŻE JĘZYKI OBCE: JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI, NALEŻĄ DO GRUPY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH I MAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, ALE CZY NAPRAWDĘ SĄ AŻ TAK DO SIEBIE PODOBNE?

Czy znajomość jednego z nich (gramatyki, słownictwa) ułatwi zapoznanie się z drugim?

Moim zdaniem istnieje sporo analogii między językami: angielskim i niemieckim, a ich uświadomienie sobie jest bardzo pomocne w zgłębianiu wiedzy w tym zakresie. Język angielski stał się w ostatnim czasie wszechobecny – w filmach, piosenkach, grach komputerowych itp. Dzieci i młodzież stykają się z nim wszędzie i na każdym kroku. Język niemiecki stoi zazwyczaj za językiem angielskim, często na dalszym miejscu. W związku z tym umiejętność odniesienia się przez nauczyciela germanistę do języka angielskiego w nauczaniu języka niemieckiego jest niezmiernie ważna.

Jeszcze w czasie studiów bardzo lubiłam przedmiot o skomplikowanej nazwie gramatyka konfrontatywno – kontrastywna, jednak na zajęciach z tego przedmiotu porównywaliśmy bardzo szczegółowo teksty w języku polskim czyli ojczystym i niemieckim czyli obcym. Dla moich uczniów odniesienie struktur gramatycznych czy zagadnień leksykalnych do języka ojczystego nie jest niestety atrakcyjne. O wiele lepiej działa ich wyobraźnia, gdy skieruję jej tory na język angielski i odniosę się do ich wiedzy na dany temat. Dzięki mojemu udziałowi w kursie języka angielskiego w Londynie w ramach europejskiego programu PO WER (projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej”) pewniej posługuję się przykładami z języka angielskiego w odniesieniu do nauczanego przeze mnie języka niemieckiego, nie obawiam się o poziom wymowy i znajomości zagadnień gramatycznych czy leksykalnych.

W ramach zajęć kół języka niemieckiego pracowałam z moimi uczniami z klas czwartych, piątych i szóstych nad stworzeniem tematycznego słowniczka polsko – niemiecko – angielskiego. Systematycznie odkrywaliśmy nowe podobieństwa uzupełniając kategorie tematyczne, które prezentujemy w naszym słowniczku. Nie traktujemy go jednak jako dzieło skończone. Ustawicznie będziemy go uzupełniać, dopisywać nowe kategorie i słówka, a następnie prezentować jego nowe, udoskonalone wydanie.

Renata Ćwik – nauczyciel języka niemieckiego w SSP nr 1 STO w Szczecinie

Słownik-Dictionary-Wörterbuch

WIADOMO, ŻE JĘZYKI OBCE: JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI, NALEŻĄ DO GRUPY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH I MAJĄ WSPÓLNEGO PRZODKA, ALE CZY NAPRAWDĘ SĄ AŻ TAK DO SIEBIE PODOBNE?

Czy znajomość jednego z nich (gramatyki, słownictwa) ułatwi zapoznanie się z drugim?

Moim zdaniem istnieje sporo analogii między językami: angielskim i niemieckim, a ich uświadomienie sobie jest bardzo pomocne w zgłębianiu wiedzy w tym zakresie. Język angielski stał się w ostatnim czasie wszechobecny – w filmach, piosenkach, grach komputerowych itp. Dzieci i młodzież stykają się z nim wszędzie i na każdym kroku. Język niemiecki stoi zazwyczaj za językiem angielskim, często na dalszym miejscu. W związku z tym umiejętność odniesienia się przez nauczyciela germanistę do języka angielskiego w nauczaniu języka niemieckiego jest niezmiernie ważna.

Jeszcze w czasie studiów bardzo lubiłam przedmiot o skomplikowanej nazwie gramatyka konfrontatywno – kontrastywna, jednak na zajęciach z tego przedmiotu porównywaliśmy bardzo szczegółowo teksty w języku polskim czyli ojczystym i niemieckim czyli obcym. Dla moich uczniów odniesienie struktur gramatycznych czy zagadnień leksykalnych do języka ojczystego nie jest niestety atrakcyjne. O wiele lepiej działa ich wyobraźnia, gdy skieruję jej tory na język angielski i odniosę się do ich wiedzy na dany temat. Dzięki mojemu udziałowi w kursie języka angielskiego w Londynie w ramach europejskiego programu PO WER (projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej”) pewniej posługuję się przykładami z języka angielskiego w odniesieniu do nauczanego przeze mnie języka niemieckiego, nie obawiam się o poziom wymowy i znajomości zagadnień gramatycznych czy leksykalnych.

W ramach zajęć kół języka niemieckiego pracowałam z moimi uczniami z klas czwartych, piątych i szóstych nad stworzeniem tematycznego słowniczka polsko – niemiecko – angielskiego. Systematycznie odkrywaliśmy nowe podobieństwa uzupełniając kategorie tematyczne, które prezentujemy w naszym słowniczku. Nie traktujemy go jednak jako dzieło skończone. Ustawicznie będziemy go uzupełniać, dopisywać nowe kategorie i słówka, a następnie prezentować jego nowe, udoskonalone wydanie.

Renata Ćwik – nauczyciel języka niemieckiego w SSP nr 1 STO w Szczecinie

 

Słownik polsko-niemiecko-angielski