Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją

 

Grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w programie wsparcia metodyczno-szkoleniowego. Podczas szkoleń nauczyciele wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności przydatne w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) oraz uzyskali specjalistyczne kompetencje Trenera Metody Ortograffiti.

Nasza szkoła STO otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji, który poświadcza przyjazne podejście do uczniów z dysleksją.

 Edyta Borkowska-Zub