Najbliższy tydzień poświęciliśmy profilaktyce uzależnień. Uczniowie klas starszych przygotowali dla uczniów klas 4-7 zajęcia, podczas których informowali o różnych uzależnieniach. Odbyły się  również spotkania z policją (w klasach szóstych). W ramach zajęć WDŻ uczniowie omawiali prawidłowe relacje w rodzinie, które są podstawą zdrowia psychicznego i pozwalają na kształtowanie właściwych postaw społecznych. Każda klasa do końca maja przygotowuje plakat dotyczący szkodliwości wybranych przez siebie używek (np. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, uzależnień od internetu itp). Na zakończenie zrobimy wystawę plakatów podsumowującą całość działań.

Krystyna Kubik – pedagog szkolny