W dniu 21 marca na swoim pierwszym posiedzeniu zebrałsię zarzad SKT nr 7 STO, wybrany podczas ostatniego Zwyczajnego Walngo Zebrania Członków Koła.

Obecny Zarząd ma następujacy skład:

Dariusz Florczak – Prezes Zarządu SKT nr 7 STO – 4-ta kadencja w zarządzie

Mariusz Szeremta – Skarbnik SKT nr 7 STO – 2-ga kadencja w zarządzie

Jerzy Starczewski – Vice Prezes Zarządu SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

Marcin Kowalski – Sekretarza SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

Joanna Sekuła – członkini zarządu SKT nr 7 STO – 1-sza kadencja w zarządzie

 

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowi członkowie zarządu dowiedzieli się jak zarząd funkcjonuje, czym sie zajmuje, pdały takzę pytania dotryczące finanso i sprawowanego nadzoru. Zarząd zgodnie postanowił, że w spokoju przemyśli zapisy w swoim Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Zakupów i Zlecania Usług przez SKT nr 7 STO, i wróci do tych dokumentów na następnych posiedzeniach. Pani Dyrektor Marzena Ukraińska, zaproszona na posiedzenie Zarządu przedstawiła realizację preliminarza budżetowego, a członkowie zarządu zadawali pytania dotyczące szczegółów oraz zakresu, znaczenia i typowych wielkości dla poszczególnych pozycji,

W dalszej części zarząd podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia nowych uczniów do kalsy “0” oraz klasy 1B. Ustalono także dalsze dzialania w kontekście projektów unijnych, planów inwestycyjnych szkoły. Następnie Zarząd udał się na trwające wtedy spotkanie Rady Rodziców.