Polska!
O, ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści,
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba że tylko polskie serce,
Co wiek przetrwało w poniewierce
I zniosło takich mąk bezedno,
Od których zda się gwiazdy bledną…

Kamyczkami budującymi wielki Głaz Znajomości Historii są lekcje inne, niż w murach szkolnych, w salach lekcyjnych. W dniu 08 listopada 2022 Społeczność STO czynnie uczestniczyła w widowisku Polsko, Ty zawsze miałaś Wiernych Synów! w Sali Concerto Radisson Blue. W czasach pokoju, kiedy nasz kraj nie uczestniczy w działaniach wojennych, kiedy nie ma pojęcia okupant, wywózka, walka, zabór można kształtować patriotyzm w inny sposób, poznając to, co my sami pozostawimy naszym następcom, kolejnym pokoleniom.

 

W naszej szkole nauczyciele starają się tak kształtować atmosferę, aby sprzyjała ona formułowaniu postaw patriotycznych. To wspólne przeżywanie przez społeczność szkolną uroczystości patriotycznych, organizowanie inscenizacji i wykonywanie pieśni historyczno-wojskowych przy obchodach świąt narodowych. Kontynuacja pięknej tradycji gromadzenia się obywateli Rzeczypospolitej w chwilach szczególnych wokół symboli naszej państwowości, to radość i poczucie wspólnoty przekraczającej granice pokoleń – czego dowodem jest obecność i aktywny udział przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP Oddział Szczecin.

Uważam że Wy – Nastoletni Aktorzy, wykazaliście wielki hart ducha i potęgę umysłu, albowiem wasz poziom wiedzy o dorobku naszych przodków jest większy niż przeciętnego obywatela. Wielkie Uznanie, Szacunek i Podziękowanie dla Was Wszystkich Artystów! My dziś wyrażamy swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. Ich mogiły rozsiane są po całym świecie. Są one znakiem miłości do Ojczyzny. Pamięć bezimiennych bohaterów została uczczona Apelem Poległych, który na długo zostanie zapamiętany zarówno przez uczniów STO jak i zaproszonych gości.

Organizatorzy Uroczystości