Prezentacja projektu PO WER dla pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Szczecinie.

W połowie października br. w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Szczecinie odbyło się cykliczne spotkanie pedagogów szkolnych z rejonu  poradni.  W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy plaówki. W oparciu o prezentację przedstawiono projekt PO WER, jego cele i główne założenia oraz możliwości przystąpienia do jego realizacji przez chętne placówki. W spotkaniu położono szczególny akcent na możliwości uatrakcyjnienia pracy wychowawczo-dydaktycznej we własnej szkole, poszerzenie osobistych kompetencji społecznych, samorozwój i podniesienie własnej oferty zawodowej na rynku edukacyjnym – szczególnie dla osób 50 +.

Pedagodzy byli zainteresowani możliwościami przystąpienia do projektu, pytali o warunki konieczne do spełnienia, realizację zadań i zasady rozliczenia się z podjętych działań.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pytania dotyczące sposobu realizacji i efektów pracy nauczycieli w codziennym życiu szkoły z wykorzystaniem nabytych umiejętności w trakcie realizacji projektu. Przedstawiona prezentacja chociaż w części odpowiedziała na zapytania, a swobodna rozmowa przy kawie dopełniła całości informacji.

Pedagodzy jednogłośnie stwierdzili, że program PO WER jest doskonałym sposobem na podniesienie własnych możliwości zawodowych, a jednocześnie pobudza do  konkretnych działań, wpływających korzystnie na relacje nauczyciel – uczeń. Pozwala na większe otworzenie się na kulturę europejską, sztukę i naukę. Nauczyciel staje się dla ucznia przewodnikiem i inspiratorem działań  na rzecz innych ludzi, także spoza własnego kraju. Wspólnie stwierdzono, żebezpośrednie spotkania i rozmowy z nauczycielami, w ramach projektu PO WER, uczą uczestników projektu nawiązywania kontaktów i wymianę doświadczeń pozwalających na zmianę własnego warsztatu pedagogicznego. Kompetencje społeczne – tak ważne w kształtowaniu relacji międzyludzkich – warto  samemu doświadczyć w bezpośrednich kontaktach.

Miłym dodatkiem jest też możliwość przeżycia i doświadczenia uczestnictwa w codziennym życiu wybranego kraju – w naszym wypadku Wielkiej Brytanii. Liczne zdjęcia pokazały życie szkolne w Londynie , którego sami doświadczyliśmy, oraz bogactwo kultury tego kraju.

Po spotkaniu, zainteresowane osoby zostały zaproszone do naszej szkoły na pełną prezentację projektu PO WER i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego, które odbędą się  pod koniec listopada.

Krystyna Kubik – pedagog szkolny