W dniu 27 września 2019 roku uczniowie klas pierwszych w obecności pani dyrektor Marzeny Ukraińskiej, pani pedagog Krystyny Kubik, swoich wychowawców oraz rodziców, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO.

Do pasowania przystąpiło 36 uczniów, którzy przygotowywali się do tej uroczystości już od pierwszych dni swojego pobytu w szkole.Podczas akademii prowadzonej przez uczniów klas szóstych, pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę, sprawność fizyczną oraz talent muzyczny. W nagrodę otrzymali medale potwierdzające ich gotowość przystąpienia do grona uczniów naszej szkoły.

Podniosłym akcentem uroczystości był moment ślubowania złożonego na Sztandar Szkoły. Najważniejszym przeżyciem było jednak pasowanie na ucznia, kiedy to pani dyrektor dużym ołówkiem dotykała ramienia każdego dziecka, a wychowawca wręczał pierwszą w życiu legitymację szkolną.

Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się do swoich klas na słodki poczęstunek.

Małgorzata Morgownik