Projekt edukacyjny w dobie pandemii czyli zespołowe, planowe działanie uczniów kształtujące odpowiedzialność, pokazujące kreatywność a przede wszystkim przygotowanie do publicznych wystąpień oraz rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

Nasi uczniowie klas 8 przedstawiają różnorodną tematykę:
• Szkodliwość uzależnień /papierosy, alkohol, dragi, narkotyki, internet/
• Chiny
• Najsłynniejsze zwierzęta świata
• Transport światowy
• Polscy sportowcy
• Modeling wśród dzieci
• Maszyny wojenne
• Korea Północna
• Zdrowa żywność

Tegoroczni ósmoklasiści zaprezentowali:
• Socjal media
• Zdalne nauczanie – postawa uczniów i nauczycieli na przestrzeni miesięcy – film autorski
• PRL
• Zdrowy styl życia
• K-pop
• Anomalie pogodowe
• Wpływ szkoły na zdrowie psychiczne uczniów
• Ciekawostki o krajach świata
• Mnemotechniki – sposoby szybkiego zapamiętywania dużych partii informacji- film autorski
• Stosunek społeczeństwa do zagrożonych gatunków

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu daje szansę pokazania szerszej publiczności, czego uczniowie się nauczyli i co zrobili, doskonale motywuje ich do pracy, dyscyplinuje i zwiększa ich poczucie odpowiedzialności za przebieg projektu. Uczy zachowania w sytuacjach publicznych oraz daje szansę rozwinięcia ważnych umiejętności skutecznego porozumiewania się, wykorzystywania odpowiednich form komunikacji oraz językowych, wizualnych i dźwiękowych środków wyrazu.

Przedstawienie efektów pracy zespołowej jest ważne nie tylko dla uczniów, ale także dla szkoły. To okazja, by zbudować lub wzmocnić relacje z rodzicami, by pokazać i wypromować szkołę.

Beata Adamowicz