Szanowni Państwo,

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprasza

do złożenia ofert na wykonanie koncepcji oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zagospodarowania

Placu Zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO, w Szczecinie ul. Tomaszowska 1 (działka geod. Nr 100 n/0)

oraz przebudowy – remontu pomieszczeń szatni w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO,

w Szczecinie ul. Tomaszowska 1.

Szczegóły dotyczące ofert dostępne są w sekretariacie szkoły.