Po raz pierwszy w klasach 7 gościliśmy policję. Pan Michał Sroka przybliżył naszym  uczniom terminy związane z odpowiedzialnością prawną 13-latka. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca możliwości prawnych osób małoletnich, nieletnich, młodocianych i dorosłych.  Okazało się, że potoczne pojęcia są mało precyzyjne, a nieznajomość prawa, nie zwalnia  z odpowiedzialności za swoje czyny.  Dużo pytań ze strony młodzieży dotyczyło także zachowań w sieci: warunków  legalności ściągania plików z muzyką i filmami, gier komputerowych, zachowań na portalach społecznościowych, zakupów on-line itp.

Pan M. Sroka  starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale najważniejsze przesłanie spotkania z uczniami jest takie, że nikt nie jest anonimowy w sieci, a każde zgłoszenie naruszenia prawa jest  związane z odpowiedzialnością prawną!

Planowane jest także spotkanie policji z rodzicami, którzy powinni na bieżąco orientować się w problemach związanych z Internetem i cyberprzemocą. Są to tematy  ważne i cały czas aktualne, a  świadome i rzetelne ich poznawanie  powinno pomóc w budowaniu dobrych relacji pomiędzy  dziećmi a dorosłymi.

Krystyna Kubik – pedagog szkolny