Tydzień Profilaktyki

W ramach zajęć profilaktycznych gościliśmy kolejny raz w naszej szkole policję. Tym razem uczniowie klas szóstych dowiedzieli się co to są substancje psychoaktywne i jaka odpowiedzialność prawna jest 13-latatka. Nasi uczniowie brali czynny udział w dyskusji: podawali przykłady, które od strony prawnej objaśniała policjantka, sierżant sztabowy, pani Magda Malińska z Komendy Miejskiej w Szczecinie. Przybliżyła problemy dotyczące środków uzależniających zwracając szczególną uwagę na przyczyny i skutki ich stosowania przez młodzież. Podkreśliła odpowiedzialność każdego młodego człowieka za swoje czyny – często bezmyślne i podejmowane dla żartu lub pod presją grupy. Niestety, mogą one zadecydować o dalszym losie ucznia – również w zakresie zawodowym i wyborów życiowych.

Spotkanie z panią M. Malińską było bardzo interesujące i mamy wstępne deklaracje na kolejne – tym razem z klasami siódmymi.

Krystyna Kubik –pedagog szkolny