We wtorek 30 stycznia 2024r. odbył się apel podsumowujący  pierwsze  półrocze pracy naszej szkoły. Dyrektor szkoły, Marzena Ukraińska, pogratulowała uczniom osiągnięć naukowych, zachowania oraz działań na rzecz potrzebujących.  Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe oceny w nauce i zachowaniu otrzymali ZŁOTE lub SREBRNE TARCZE  oraz stypendia.  W sumie nagrodzono 153 uczniów. A nie było to łatwe zadanie – oto kryteria, które należało spełnić:

  • złota tarcza – ocena z zachowania wzorowa, średnia ocen powyżej 5,0;
  • srebrna tarcza – ocena z zachowania bardzo dobra, średnia ocen powyżej 5,0;
  • stypendium naukowe – wzorowa albo bardzo dobra ocena z zachowania i średnia powyżej 5,2.

Opiekunki  samorządu podziękowały  za pracę  w pierwszym półroczu przedstawicielom klas, którzy  sumiennie i kreatywnie uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach. Przewodniczący samorządu przedstawił  wszystkim uczniom plan pracy na  drugie półrocze podkreślając, że czekamy na jego uzupełnienia o ciekawe pomysły od wszystkich uczniów. Apel został zakończony wręczeniem ZŁOTYCH RYBEK, które pozwolą radośniej przeżyć czekające nas miesiące nauki.

Pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, budowaniu różnorodnych relacji, aktywności społecznych  podkreślając,  że w każdym uczniu drzemią duże  możliwości, które w drugim półroczu  można zrealizować.

Opiekunowie samorządu szkolnego
K. Kubik, D. Krzaczkowska

Apel realizowaliśmy w trzech turach – zapraszamy do obejrzenia potrójnej fotorelacji ze spotkań z uczniami

 

  • klasy czwarte i piąte

  • klasy szóste

  • klasy siódme i ósme