Kamyczkami budującymi wielki Głaz Znajomości Historii są lekcje inne, niż w murach szkolnych, w salach lekcyjnych. Spotkanie muzealne pokazało  młodym ludziom  jak zrozumieć hasło dziedzictwa cywilizacji człowieka. To dar przeszłości dla przyszłości, innymi słowami nasze  połączenie z przeszłością, z czym żyjemy dziś, co przekazujemy dla przyszłych pokoleń

Lekcja zapoznała ” czwartaków”  z tajnikami pracy archeologów. Dowiedzieli się, dlaczego i w jaki sposób bada się najdawniejsze dzieje ludzkości. Zapoznali się ze specyfiką wykopalisk archeologicznych. Przekonali się, że słowo „skarb” usłyszane lub przeczytane zawsze budziło zaciekawienie, nawet wywoływało dreszczyk emocji. Kojarzone z drewnianą skrzynią, przepełnioną złotymi  i srebrnymi kosztownościami, porzuconą gdzieś na dnie morza, w kontekście archeologicznym jest rozumiane  nieco inaczej. Specjalnie przygotowane ciekawe zadania pobudzały wyobraźnię zachęcając uczestników zajęć do zadawania rozsądnych pytań i odpowiedzi na zagadki przygotowane na lekcję.

Beata Adamowicz