24.10. 2019 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Krasomówczy. W kategorii klas IV – VIII zmierzyło się ze sobą 14 oratorów z całego województwa zachodniopomorskiego.Każdy uczestnik prezentował pięciominutowy tekst. Celem wystąpień jest upowszechnianie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli, prezentowania barwnym i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych z Pomorzem Zachodnim. Laureaci etapu wojewódzkiego tradycyjnie otrzymują kwalifikacje do finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, w Legnicy I miejsce zdobyła Kamila Zdebska z klasy Vc. Z Kamilką do Legnicy pojedzie też Kalinka Jarocka z klasy Vb.Obie uczennice muszą dodatkowo przygotować kolejne, tym razem siedmiominutowe wystąpienia. Można powiedzieć, że nasza szkoła krasomówstwem stoi, gdyż od tego roku szkolnego uczy się tej trudnej sztuki również Michał Karow z klasy Vc, który na etapie wojewódzkim zaprezentował bardzo wysoki poziom! Wszystkim Krasomówcom serdecznie gratulujemy, a za Kamilę i Kalinę trzymamy kciuki!

Teresa Popow