W ostatnim czasie nasza szkoła została zaproszona do uczestnictwa w bardzo ciekawym wydarzeniu. W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, który ma miejsce piątego grudnia, w tym tygodniu, a dokładnie 2. grudnia, razem z moją koleżanką Laurą i dwiema wspaniałymi opiekunkami – Panią Krysią Kubik i Panią Danusią Krzaczkowską udałyśmy się na debatę pt. „Wybieram Wolontariat”. Odbyła się ona w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie dziesiątej przywitaniem gości i trwało dwie godziny. Prowadzącą debatę była Pani Małgorzata Furga – ceniona dziennikarka Radia Szczecin. Uczniowie ze szkół podstawowych, licealnych i techników ze Szczecina mieli szansę opowiedzieć innym o swoich działaniach na rzecz wolontariatu. Uczestnicy poruszali takie tematy, jak: wpływ wolontariatu na młodzież, rola opiekunów i nauczycieli w organizowaniu i realizacji działań pomocowych, nagradzanie wolontariuszy, czy propagowanie dobrowolnych działań na rzecz innych osób. Po licznych pytaniach i ciekawej dyskusji nastąpiły podziękowania i pożegnanie uczestników debaty. Osobiście uważam, że tego typu wydarzenia są świetnym miejscem do wymiany doświadczeń i dzielenia się z młodzieżą dobrymi praktykami. Spotkanie uzmysłowiło mi, że oferowanie innym swojego czasu i bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących może nam dać ogromną satysfakcję z czynienia dobra.

Dominika Paraszkiewicz 8a

W poniedziałek 02.12.2019r. nasi przedstawiciele szkolnego wolontariatu, uczennice klasy 8a: Laura i Dominika wzięły udział w szczecińskiej debacie na temat roli wolontariatu. Spotkanie odbyło się w ODN w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji. Uczennice aktywnie występowały na forum prezentując własne doświadczenia związane z wolontariatem w Domu Seniora. Panel dyskusyjny dotyczył zagadnień związanych z nabywaniem kompetencji, nawiązywaniem relacji z potrzebującym człowiekiem, budowania wzajemnych więzi i idei wolontariatu. Młodzież ze szczecińskich szkół, głównie średnich, przedstawiała swoje spostrzeżenia i przemyślenia jako wolontariusze w różnych obszarach działań. Nasze przedstawicielki ciekawie i z emocjonalnym zaangażowaniem dzieliły się własnymi doświadczeniami.

Forum na temat „Rozwój kompetencji w pracy wolontariackiej pokazał opiekunom, że w naszej młodzieży tkwi wielka potrzeba i potencjał w niesieniu dobra dla innych.

Opiekunowie samorządu K. Kubik i D. Krzaczkowska