Mija już blisko rok, odkąd wspólnie uczestniczyłyśmy w szkoleniu językowym w Londynie, w ramach projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (PO WER). Atmosferę tego miasta, poznanych ludzi i zdobytą wiedzę pamiętamy jednak do dziś. Postanowiłyśmy też wykorzystać zdobyte doświadczenie w codziennej pracy w naszej szkole.

W ramach realizacji programu zrealizowałyśmy następujące elementy:

1. Przez cały rok na lekcjach matematyki, ucząc się nowych pojęć,  tłumaczyliśmy je na język angielski. Na gazetkach w Sali 10 i 20 pojawiło się ponad 70
    słówek, w ramach nauki „Maths In English”.

2. Z poznanych pojęć stworzyliśmy słownik polsko-angielski, który przyda się każdemu, kto kiedykolwiek będzie musiał uczyć się matematyki po angielsku. Tym,
    którzy wybierają się do Gimnazjum 46 przyda się już całkiem niedługo, bo jednym z przedmiotów wykładanych w tej szkole jest matematyka po angielsku.
    (Koniecznie zajrzyj do naszego słownika – wystarczy kliknąć).

3. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie międzyszkolnym „Maths In English”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42, dla uczniów klas
    szóstych. W konkursie tym zajęliśmy drużynowo – I miejsce, a indywidualnie Michał Jaskuła – II, a Marlena Caronia – III miejsce. Uważamy to za bardzo
    duży sukces i jesteśmy dumni z naszych uczniów.

4. Jedna z nas (M. Firsiof), cały czas kontynuuje naukę języka angielskiego metodą Callana. Niedawno zdała egzamin kończący 4 Stage.

A oto przykłady słówek, których uczyliśmy się w tym roku:
– Numbers/liczby,
– Addition/dodawanie,
– Square numbers/kwadraty liczb,
– Multiple/wielokrotność,
– Fractions/ułamki zwykłe,
– Decimals/ułamki dziesiętne,
– Triangle/trójkąt,
– Cirkle/koło, okrąg,
– Radius/promień,
– Perimeter/obwód,
– Area/pole,
–  I wiele, wiele innych.

A może ktoś z Was chciałby rozwiązać zadanie z konkursu, w którym braliśmy udział:
“When walking in the park I saw a number of dogs and their owners walking past a flock of geese. In all there were 80 legs, 24 wings and 30 heads. (All had the usual number of legs, heads and wings.) How many dogs were there?

W przyszłym roku zamierzamy kontynuować podjęte działania i dalej doskonalić swoje umiejętności językowe. Być może w przyszłości, również w naszej szkole, będziemy mogli uczyć matematyki po angielsku.

Małgorzata Firsiof  i Katarzyna Gągalska