Od września tego roku szkolnego wróciliśmy do regularnego uczenia się słówek matematycznych po angielsku. Każdą lekcję w klasach piątych i szóstych rozpoczynamy od zapisania na tablicy i w zeszytach nowych słówek. Najczęściej są one związane z aktualnie omawianym tematem zajęć lub z uniwersalnymi pojęciami matematycznymi. Pierwszy miesiąc poświęciliśmy głównie na wykonywanie działań po angielsku. Umiemy dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować liczby.

Przykłady:
  2+3=5 two plus three equals five
  5-1=4 five minus one equals four
  3×2=6 three times two equals six
  8:2=4 eight divided by two equals four
  2³=8 two to the power of three equals eight

 Oczywiście ćwiczyliśmy te działania także na większych liczbach. Niektórzy uczniowie świetnie radzą sobie już z liczeniem po angielsku. Inni muszą jeszcze trochę poćwiczyć.

W październiku uczyliśmy się różnych jednostek: czasu, długości i wagi. Niektóre są bardzo podobnie brzmią po polsku i po angielsku, np.
  minuta – minute
  sekunda – second
  metr – meter
  tona – ton
Innych trzeba się nauczyć:
  godzina – hour
  rok – year
  centymetr kwadratowy – square centimeters

Teraz zaczynamy ułamki, a przed nami jeszcze cała geometria, ale mamy dużo zapału, bo przyświeca nam szczytny cel: uczyć matematyki po angielsku.
Kiedyś na pewno nam się to uda.

Małgorzata Firsiof i Katarzyna Gągalska