Należy do panteonu polskich bohaterów narodowych. Jego zasługi dla odbudowy niepodległej Polski nie budzą wątpliwości. 82 lata temu, 12 maja 1935 roku, zmarł Józef Piłsudski. Marszałek Polski, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego to jedna z najwybitniejszych postaci w historii naszego kraju.

Nasz poczet sztandarowy – Amelka, Hubert, Julia oraz Ola i Kacper godnie uczcili rocznicę śmierci Marszałka obwieszczając na forum publicznym zasługi Naczelnika Państwa. Tym razem autorką zdjęć historycznego akcentu była Patrycja. Otrzymaliśmy również prezent od Związku Piłsudczyków O/Szczecin… Na lekcjach historii nieoceniona pomoc dydaktyczna dla kształtowania naszej edukacji dziejowej.

Z osobą Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski. W czasach I wojny światowej był dowódcą polskich Legionów, a jego powrót do ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się sygnałem do ogłoszenia niepodległości Polski. W wolnym kraju Sejm powierzył Józefowi Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa. Został też pierwszym Marszałkiem Polski. Dwukrotnie, w latach 1926-28 oraz w 1930 pełnił urząd premiera. W 1926 roku dokonał zamachu stanu i wprowadził tak zwane rządy sanacyjne. Był współzałożyciel PPS i szefem Wydziału Bojowego PPS. Józef Piłsudski przyczynił się do odzyskania przez Polskę w 1918 r. niepodległości. Postanowił budować Polskę jako państwo wolne i demokratyczne, podejmując kroki w kierunku jak najszybszego przekazania władzy wybranemu w powszechnych wyborach Sejmowi.

Do największych zasług Piłsudskiego należy też jego udział – zarówno jako autora ogólnej koncepcji planu operacyjnego, jak i dowódcy grupy wojsk, która dokonała decydującego wyłomu w liniach wojsk wroga, a następnie zaatakowała oddziały nieprzyjaciela od tyłu – w historycznym zwycięstwie nad Armią Czerwoną w dniach 12 – 13 sierpnia 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy. Bitwa ta – zwana często Cudem nad Wisłą – uważana jest przez historyków za osiemnastą z batalii, które zadecydowały o dalszych losach świata – skutkiem innego jej wyniku mogło być – z dużym prawdopodobieństwem – zapanowanie sowieckiej tyranii w Europie Środkowej i przynajmniej części Zachodniej już na początku lat 20 zeszłego wieku.

Po odzyskaniu niepodległości popularność Piłsudskiego rosła, szczególnie w związku ze zwycięską wojną polsko-bolszewicką i nieudolnością kolejnych rządów. Przez swoich zwolenników był wówczas postrzegany jako jedyna osoba w Polsce, która jest w stanie wyprowadzić Polskę z kryzysu politycznego i gospodarczego. Po zamachu majowym w 1926 i wprowadzeniu rządów autorytarnych kult Piłsudskiego stał się oficjalną ideologią państwową, której rozpowszechnianie nasiliło się jeszcze po jego śmierci w 1935.Portrety Piłsudskiego wisiały na ścianach w instytucjach i urzędach państwowych. Marszałek był głównym tematem wielu utworów literackich, widniał na obrazach, był honorowym członkiem niezliczonej liczby organizacji, obywatelem honorowym kilkudziesięciu miast, jego imieniem nazywano instytucje, obiekty, statki, samoloty.

Kult osoby Piłsudskiego był ważnym elementem wychowania patriotycznego, jakiemu poddawane były dzieci i młodzież w szkołach. W 1938 Sejm uchwalił specjalną ustawę, która pod karą więzienia zakazywała szkalowania imienia Józefa Piłsudskiego. Podczas okupacji niemieckiej i okresu PRL, kult Piłsudskiego był zwalczany przez władze. Przyczyniło się to jednak do jego wzmocnienia. Po upadku komunizmu w Polsce w 1989, marszałek Piłsudski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii naszego kraju. Jest patronem wielu ulic, placów i szkół.