W miesiącu lipcu wziąłem udział w tygodniowym kursie języka angielskiego w Londynie, zorganizowanym w ramach programu PO WER. Celem kursu było podniesienie moich kompetencji językowych i metodycznych oraz wzbogacenie wiedzy na temat innych kultur. Bloomsbury International to szkoła znajdująca się w centrum Londynu w stylowym, charakterystycznym angielskim budynku. Lekcje odbywały się tam codziennie w godz. 13-17. Zajęcia językowe prowadzili wykwalifikowani native speakerzy.

Wyjazd zaowocował nie tylko podniesieniem moich umiejętności językowych i zawarciem nowych znajomości, ale wiązał się również z odkrywaniem niesamowitego kosmopolitycznego miasta, jakim jest Londyn. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, które odwiedziłem i opisać moich przebogatych wrażeń. Wspomnę więc tylko o Galerii Narodowej, Muzeum Brytyjskim, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Wiktorii i Alberta, Muzeum Nauki, Muzeum Londynu oraz Szekspirowskim Teatrze The Globe.

Ciekawym doświadczeniem było dla mnie zwiedzanie Westminster Abbey, w którym odbywają się koronacje angielskich władców. W miejscu spoczynku monarchów pochowani są ponadto wybitni angielscy poeci i pisarze (Zakątek poetów), naukowcy, politycy i architekci. Znajduje się tam Kaplica Królewskich Sił Powietrznych, a w niej witraże poświęcone Dywizjonom 303 i 302.

Warto wspomnieć również o zwiedzaniu Zamku Windsor, niezliczonych spacerach po londyńskich parkach: Hyde Park i Kensington Gardens, St. James’s Park – śladami Kordiana oraz Greenwich Park wraz z Królewskim Obserwatorium Astronomicznym. Odkrywanie ciekawych miejsc w Londynie służyło przede wszystkim doskonaleniu umiejętności językowych.

Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję tam wrócić.

Przemek Kowalski