Uczniowie klasy V a przygotowali na godzinę wychowawczą scenki dramowe, w których przekonywali, że:
– formy towarzyskie są po to, abyśmy swym zachowaniem nie obrażali innych,
– zachowanie się zgodnie z zasadami dobrego wychowana zjednuje sympatię i szacunek innych ludzi,
– naruszenie reguł obyczajowych może powodować ośmieszenie ( drwiący uśmiech, ironiczne spojrzenie),
– jeśli swoim zachowaniem sprawimy innym przykrość, należy przeprosić i jak najszybciej naprawić błędy.

Następnie odbyła się burzliwa dyskusja podsumowująca. Teraz łatwiej nam będzie przestrzegać zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach!

Teresa Popow