Krasomówstwo to inaczej: retoryka, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy, czyli przekazywania treści perswazyjnych.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych mamy trzy bardzo trudne etapy:

  • I etap to eliminacje wojewódzkie, gdzie prezentowane jest pierwsze wystąpienie trwające 5 minut, z tolerancją 30 sekund.
  • II. etap to eliminacje ogólnopolskie w Legnicy i wyłonienie pięciu najlepszych krasomówców do ścisłego finału .
  • III etap to finał ogólnopolski. Wówczas pięciu najlepszych krasomówców prezentuje drugie wystąpienie, tym razem 7 minutowe, z tolerancją 30 sekund. Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu 3 minut, z tolerancją 30 sekund, dodatkowo wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego przygotowania. Łączna punktacja wystąpień 7 i 3 minutowych uzyskana w przesłuchaniach finałowych decyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc.

Tego niezwykle trudnego wyzwania każdego roku podejmują się nasi kolejni uczniowie. W tym roku zmagań wojewódzkich podjęli się: Jagoda Kowalska, klasa VII b, Szymon Woźniak, klasa VII b i Michał Sobczyk z klasy VIII c. Cała trójka brawurowo zaprezentowała swoje pięciominutowe wystąpienia podczas etapu wojewódzkiego, który odbył się 24.10.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 74.

  • Michał wywalczył I miejsce.
  • Szymon otrzymał Nagrodę Publiczności.

Obaj Laureaci pojadą do Legnicy na finałowe zmagania, które odbędą się w dniach 17-19.11.22 r. Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki!

Teresa Popow