„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.”
Ignacy Krasicki

 

Siódmoklasiści: Nadia, Nastazja i Kacper z 7a, Zosia, Hania i Ala z 7b oraz Zuzia, Sebastian i Piotrek z 7c zawitali jako posłowie Sejmu Wielkiego do klas 4-6 i opowiedzieli o okolicznościach uchwalenia Konstytucji z 1791 roku i o zmianach jakie wprowadziła Ustawa Rządowa.

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego!
Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski  wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł  chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje  dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności dla ocalenia naszej ojczyzny i jej granic  niniejszą Konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy!

Uzupełnieniem eventu Siódmaków, była prezentacja związana z flagą narodową z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Rys historyczny Świąt Majowych – nasze dziedzictwo narodowe – został uzupełniony quizami, które pozwoliły uczniom utrwalić wiedzę. Młodzi prezenterzy spisali się na medal!

Nasi uczniowie przystąpili do konkursu na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Prace Natana i Olka z 5a oraz  Stelli z 8b zostały wyróżnione z 865 nadesłanych prac z województwa zachodniopomorskiego.

Beata Adamowicz