Nie tylko uczniowie się uczą… czyli kilka słów o udziale w Kongresie Polonistów, który odbył się 27.11.br w Warszawie.

Swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz wiedzą dzielili się (z licznie zgromadzonymi polonistami z całej Polski) takie osobowości  świata nauki jak profesor Andrzej Markowski,  profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu książek, m.in. słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych i inne). Ciekawy wykład dotyczył zagadnień semantyki, leksykologii i kultury języka polskiego.

Profesor Halina Zgółkowa, autorka Praktycznego Słownika Języka Polskiego, kierownik Zakładu Retoryki i Pragmalingwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza skupiła się na zagadnieniach retoryki.

Bardzo interesującą prezentację programu „Cała Polska czyta dzieciom” miała pani Irena Kuźmińska – założycielka i prezes Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatorka kampanii czytania, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, programu “Pierwsza Książka Mojego Dziecka”, Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (www.iumw.pl ).

Inne wystąpienia dotyczyły takich zagadnień, jak:
  – Nauczyciel interaktywny i nowe technologie na lekcji języka polskiego.
  – Indywidualizacji nauczania a realizacja podstawy programowej. 
  – Kanon lektur szkolnych a rozwój kompetencji czytelniczych zgodnie z priorytetem MEN na rok 2015-2016.
     – wystąpienie dr Pauliny Małochleb, krytyka i historyka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie.
  – Mówiono też o metodach aktywizujących w nauczaniu oraz o ocenianiu kształtującym. Przedstawienia tego tematu podjęła się pani Natalia Kuźmińska,
    doradca   – metodyczny języka polskiego z Poznania.

Była prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Szczecinie pani Michalina Butkiewicz – ekspertka MEN w zakresie podstawy programowej języka polskiego, autorka scenariuszy lekcji języka polskiego, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w latach: 2009 – 2013, poinformowała zebranych o możliwościach dofinansowania bazy dydaktycznej szkół, zasobów bibliotek.

Nie zabrakło też zagadnienia coachingu w pracy z uczniami – wystąpienie pani Doroty Nowocień, polonistki, wykładowcy UAM i WSB, specjalista ds. public realtions, scenarzystki, coacha. Laureatki tytułu “Kobieta Przedsiębiorcza 2014 roku” w konkursie “Głosu Wielkopolskiego”.
Organizacja kongresu stała na wysokim poziomie.

Dobrze, że wielu polonistów miało możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, które profesjonalnie prowadziła pani Edyta Żmuda, redaktor naczelna pisma „Polonistyka”.

Irena Karolczyk – Warcok