We wtorek, 18 kwietnia, klasy ósme kolejny raz gościły przedstawicieli szkoły średniej – p. Renatę Majewską i naszą absolwentkę  Zuzannę Sieradzką, które zaprezentowały XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wspólnie z panią pedagog, która jest także  doradcą zawodowym, przedstawiły warunki pozwalające na podjęcie nauki w ich liceum. Pani pedagog omówiła także podstawowe założenia rekrutacji obowiązujące     w bieżącym roku szkolnym.

Wybór szkoły, profil klasy to decyzja wpływająca na życie szkolne uczniów w najbliższych latach. Jak stwierdziła p. Renata Majewska „nie ma złych i dobrych szkół, są dobre lub złe wybory…”. Aktywność w tym obszarze leży po stronie uczniów.

Nasi ósmoklasiści stają przed ważnymi decyzjami dotyczącymi dalszego kształcenia. Jaką szkołę wybrać?, jaki profil będzie najlepszy?, jakie są moje mocne strony? co mnie interesuje i jakie mam zdolności? To są pytania na które każdy musi odpowiedzieć sobie szczerze i mając na uwadze także własne zdrowie oraz potrzeby rynku pracy. Każda decyzja musi być poparta samooceną własnych predyspozycji zawodowych. Osoby, które jeszcze nie  są zdecydowane zapraszam do kontaktu  i rozmowy.

Krystyna Kubik – doradca zawodowy
(LO XIV – informacje)