Omawiając teksty z kanonu lektur, stajemy przed trudnym wyzwaniem: jak zainteresować uczniów tekstami, które powstały sto lat temu i są napisane czasami zupełnie niezrozumiałym dla nich językiem. W ramach projektu edukacyjno-czytelniczego, który zatytułowałyśmy “Jak ugryźć lekturę?”, dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami i pokazać, jak wykorzystujemy zdolności i zainteresowania uczniów podczas pracy z tekstami.

Okazało się, że każda z nas ma swoje sposoby, które sprawiają, że praca nawet z trudną lekturą, staje się przyjemną zabawą. W minionym roku tworzyliśmy m.in. profile internetowe bohaterów “Quo vadis” H. Sienkiewicza, wcielaliśmy się w dziennikarzy prowadzących relacje z wydarzeń opisanych w micie o Syzyfie (TV Korynt) czy przygotowywaliśmy specjalny numer “Kuriera Trojańskiego”, opracowaliśmy makiety i gry planszowe oparte na motywach lektury (F. Burnett „Tajemniczy ogród”, A.de Saint-Exupery „Mały Książę”, H.Sienkiewicz  „Quo vadis”). Tego typu zadania powodują, że uczeń poznaje przedstawianego bohatera z różnych perspektyw, zdobywa na jego temat wiele informacji, poznaje kontekst historyczny i obyczajowy omawianej lektury, utrwala jej znajomość i jest gotowy twórczo ją wykorzystywać. Pozwalają również łączyć treści wychowawcze, rozmawiamy przy tej okazji o zainteresowaniach, pasjach uczniów.

Podsumowując lekcje z lekturą,  tworzymy lap-booki czy kolaże. Uczniowie muszą sami zdecydować, które treści lektury są najistotniejsze  i warte przedstawienia, ocenić, czy wybrane przez nich elementy pozwolą osobie nieznającej lektury na jej ogólne zrozumienie.

Nasi uczniowie wykazali się też niebywałym talentem aktorskim, wcielając się w role bohaterów “Zemsty” A. Fredry, inscenizując ucztę na Olimpie czy odtwarzając obrzęd dziadów.

Stosowanie opisanych powyżej metod aktywizujących pozwala uczniom na wykazanie się znajomością omawianego tekstu nie tylko w formie tradycyjnych prac pisemnych czy testów sprawdzających; daje im możliwość realizacji różnorakich pasji.

W załącznikach fotorelacje i filmy z podejmowanych w ramach projektu działań.

Polonistki STO