Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska  

Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

 

Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska

Pedagog szkolny – Krystyna Sirota

Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska, edukacja czytelniczo-medialna – 5abc w II sem.

Logopedia, terapia pedagogiczna – Elżbieta Brodkiewicz
 

Wychowawcy klas 

   Klasa 0  – Beata Ciesielczyk
   Klasa 1a – Dorota Osak
   Klasa 1b – Małgorzata Cimosz
   Klasa 2a – Katarzyna Michoń
   Klasa 2b – Katarzyna Klusek
   Klasa 2c – Magdalena Zaborowska-Zagórska, plastyka klasy 5-6
   Klasa 3a – Krzysztof Grala, muzyka – klasy 0-4, technika klasy 5abc
   Klasa 3b – Urszula Augustowska
   Klasa 3c – Urszula Smolny
  
   Klasa 4a
– Przemysław Stecewicz, zajęcia komp. klasy 0 – 6, zajęcia tech. klasy 4a, 4b
   Klasa 4b – Przemysław Kowalski – zaj.ruch. 3ab chłopcy, 4ab, w-f 4ab, 5abc, 6ab chłopcy
   Klasa 5a – Barbara Rakicka, przyroda – klasy 4a, 5a, 5b, 5c, 6b
   Klasa 5b – Ewa Litwiniuk – zaj.ruch. 3ab dziewczęta, 3c, w-f 4ab, 5abc, 6abc dziewczęta
   Klasa 5c – Anna Stachów – język niemiecki – klasy 0 – 3, klasa 5c
   Klasa 5c – Renata Ćwik, język niemiecki – klasy 4ab, 5abc, 6ab
   Klasa 6a – Patrycja Dziewierska – język polski – klasy 4a, 6a, 6c
   Klasa 6b – Małgorzata Morgownik – język angielski – kl. 3a, 3b, 3c, 5a, 6a, 6b

   Klasa 6c  – Renata Ćwik, język niemiecki – klasy 4ab, 5ab, 6abc

 

Nauczyciele przedmiotów:

   Irena Karolczyk-Warcok – język polski – 6b 

   Jadwiga Kurzydłowska – język polski – 4b, 5a, 5b, 5c
   Katarzyna Gągalska – matematyka – klasy 4a, 4b, 6b, 6c
   Małgorzata Firsiof – matematyka – 5a, 5b, 5c, 6a
   Beata Adamowicz – historia klasy 4-6
   Malwina Jaskulska – Głowala  – język angielski – 5b, 5c
   Joanna Mrozik – język angielski – 1a, 1b, grupa w 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c
   Czesława Szczepańska – język angielski – 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, grupa 1a, 1b
   Mirosława Kozłowska – przyroda – 4b, 6a, 6c
   Iwona Letko – muzyka – klasy 5 – 6, język angielski 6c
   Magdalena Sałata – Pszczółkowska – w-f klasy 0-3
   Irena Pacan – religia – klasy 0 – 6
   Marzena Ukraińska – etyka klasy 4-6
   Barbara Markowska – wychowanie do życia w rodzinie, kl. 5abc (I sem.), 6abc (II sem.)
   Wioletta Zaręba – język angielski „0”, nauczyciel świetlicy klasy „0”