Od początku nowego semestru klasy 8b i 8c co tydzień na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa odgrywają pewne sceny. Chodzi mianowicie o symulacje wypadków masowych. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie opatrywania ran, koordynacji, pracy zespołowej oraz przygotowanie ich do pomocy w razie podobnego wypadku.

Ósmoklasiści są podzieleni na 2 grupy: jedna z nich udaje rannych, druga ma osób. Na początku wybierany jest koordynator wśród “ratowników”, który nie opatruje ale kontroluje całą swoją grupę. Wychodzą oni z sali i czekają, aż pozostali zostaną ułożeni przez nauczyciela w różnych miejscach w sali i dostaną opisy swoich “ran”. Następnie do pomieszczenia wchodzi koordynator grupy – ma on za zadanie sklasyfikować rannych według skali odniesionych ran(kolory podane poniżej), ilości poszkodowanych oraz przydzielenia zadań swoim ratownikom.

Oznaczenia kolorami poszkodowanych wg odniesionych ran:
• czarny – brak oddechu i tętna,
• czerwony – transportować w pierwszej kolejności,
• żółty – transportować w drugiej kolejności,
• zielony – transportować jako ostatni.

Po przydzieleniu plakietek z kolorami koordynator wraca zdać relacje swojej drużynie oraz przydzielić zadania. Po chwili reszta osób wchodzi do klasy. Osoba koordynująca nie opatruje ran, tylko informuje nauczyciela ilu jest poszkodowanych czarnych, czerwonych, żółtych oraz zielonych. Ten następnie wzywa karetki na miejsce zdarzenia. Każdy jest oceniany indywidualnie przez nauczyciela, który podchodzi do niego w czasie pracy i sugeruje, co należałoby poprawić, np. użyć więcej gazików lub innego bandaża.
Lekcje tego typu są luźne i ciekawe. Pozwalają uczyć się przez doświadczenie, a nie tylko przez podręczniki i książki.

Marysia Kubacka 8b