W niniejszej pracy chciałam zapoznać Was z pojęciem hałasu i jego konsekwencjami. Chciałam Was ostrzec, że hałas nie tylko źle wpływa na Wasze samopoczucie, ale też może wpływać na Wasze życie. Artykuł ten dedykuje Wszystkim „kochającym słuchawki na uszach”.

Uciążliwe oddziaływanie hałasu obserwuje się wszędzie. W pracy, miejscu wypoczynku i zamieszkania oraz w obiektach użyteczności publicznej, środkach komunikacji. Hałas jest bardzo uciążliwy. Można go określić jako dźwięki zbyt głośne, czyli zazwyczaj o nadmiernym natężeniu w miejscu i czasie. Zazwyczaj, bo są też takie infradźwięki, które np.: wydają wiatraki podczas swojej pracy, i one też są szkodliwe.. Dźwięki te odbierane są jako „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”. Na ochronę przed hałasem organizm zużywa ogromne ilości energii… (więcej)