Co roku 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten to oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty. Święto Szkoły zawsze skłania do refleksji i uczniów, i nas nauczycieli: Głównym celem szkoły jest przygotowanie ludzi zdolnych do robienia nowych rzeczy, a nie tylko powtarzanie tego, co zrobiły inne pokolenia. (Jean Piaget)

Naszej Szkole, STO, patronują Nobliści Polscy we własnej osobie. Może właśnie dlatego nasi uczniowie osiągają tak liczne i spektakularne sukcesy w przeróżnych dziedzinach. A, spektrum jest naprawdę imponujące. Elitarne grono noblistów z całego świata liczy niemal tysiąc osób i organizacji nagradzanych w pięciu kategoriach: fizyce, chemii, fizjologii lub medycynie, literaturze oraz za wysiłki na rzecz światowego pokoju. Do tej pory Polacy zdobywali laur zwycięstwa we wszystkich kategoriach poza medycyną.

Mamy nadzieję, że to elitarne grono zasilą w niedalekiej przyszłości nasi wychowankowie. Cóż… patronat zobowiązuje.

Teresa Popow