DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY STO – 21. lutego 2015 godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO
im. Noblistów Polskich przy ul. Tomaszowskiej 1 w dniu 21. lutego o godzinie 10.00 na dzień otwarty szkoły.

W programie znajdą się:
•  Zajęcia edukacyjne dla przyszłych uczniów
•  Prezentacja oferty szkoły
•  Warsztaty dla rodziców

Podczas Dnia Otwartego będzie możliwość umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.
Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.
Planowany czas spotkania około 2 godziny.
Do zobaczenia w szkole