Dzień Ziemi 22 kwietnia, czwartoklasiści ze SP nr 1 STO postanowili spędzić aktywnie, angażując się w zbiórkę odpadów z terenu Ogrodu Dendrologicznego oraz terenów przyległych. Pozbierane selektywnie śmieci zostały wrzucone do odpowiednich pojemników. Młodzi przyrodnicy poznali także nowe słownictwo w języku niemieckim dotyczące Dnia Ziemi i ochrony środowiska. Utrwalili sobie wiadomości o segregowaniu odpadów. Uważnym obserwatorom udało się dostrzec ciekawe zachowania zwierząt, a także podziwiać piękno rozwijających się roślin. Nie zabrakło także wspólnej zabawy.

Aneta Chrapek

Czy wiecie że…?

Ogród Dendrologiczny im. Stefana Kownasa położony jest między Parkiem Kasprowicza a ulicą Niemierzyńska i zajmuje około 15,5 hektara. Rośnie tu ponad 80 gatunków i odmian drzew i krzewów, gatunki i odmiany iglaste rzadko występujące w innych szczecińskich parkach. Na terenie ogrodu rośnie pomnik przyrody – jesion wyniosły opleciony bluszczem pospolitym (od strony ulicy Niemierzyńskiej, mniej więcej naprzeciwko basenu przeciwpożarowego). W ogrodzie są ciekawie rozmieszczone aleje, polodowcowe głazy i schron przeciwlotniczy z okresu II wojny światowej. Niedaleko budynku Akademii Rolniczej, przy ul. Słowackiego, ustawiony jest głaz z tabliczką w kształcie liścia dębu upamiętniającą profesora dr Stefana Kownasa 1898-1978 – organizatora i pierwszego kierownika Katedry Botaniki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

I ostatnia ciekawostka – ogród znajduje się na terenie byłego cmentarza otwartego w 1868 roku (Nemitzer Friedhof). Otoczony był ceglanym murem z żelaznymi kratami i solidną kutą bramą wejściową od strony ulicy Niemierzyńskiej. Tam też znajdowała się mała kaplica. Na początku cmentarz zajmował 20 mórg ziemi dawnych młynów Lubschemühle i Malzmühle, około 1905 roku powiększył się w kierunku obecnej ulicy Pawła VI. e powojennym i nazywany był Cmentarzem Majdańskim. Po 1950 roku został zamknięty dla pochówków, a na początku lat 70 wszystkie nagrobki zostały usunięte. Urządzono tu park, który z powodu dużego nagromadzenia interesującej roślinności nazwano ogrodem dendrologicznym.