Dzięki uprzejmości Alliance Francaise członkowie Koła Miłośników Francji oraz uczniowie kl.6b uczestniczyli w ciekawych zajęciach przybliżających kulturę Francji. Poznali wiele ciekawostek, nauczyli się przedstawiać i witać, ale przede wszystkim stworzyli własny Zielnik. Do swojego Herbier wklejali kłosy owsa, poznawali jego właściwości i zastosowanie oczywiście w języku francuskim. Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy ukończenia zajęć z wynikiem bardzo dobrym!

Tres bien!

Małgorzata Ścibior