Tylko słabi gracze biorą dopalacze!

Uczniowie z klasy V a przygotowali bardzo ciekawą lekcję.Celem głównym było kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy i narkotyków,wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem używek,wdrażanie uczniów do autorefleksji i samooceny, wzmocnienie zachowań asertywnych. Lekcję wzbogaciła ciekawa prezentacja, film, plakaty i ulotki.Temat poruszył wszystkich uczniów i zachęcił do burzliwej dyskusji.Padło wiele ciekawych propozycji zdecydowanego odmawiania kontaktu z dopalaczami i narkotykami.Uczniowie wskazali też aktywności, które sprawiają przyjemność , dają satysfakcję i służą zdrowiu!

Teresa Popow