Z wielką radością nasi wolontariusze gościli kolejny raz w Domu Kombatanta u zaprzyjaźnionych seniorów. Nasza listopadowa wizyta skłoniła do przygotowania i zaprezentowania pieśni patriotycznych i polskiej poezji. Wdzięczna widownia z uwagą wysłuchała zaprezentowanych utworów. Niektóre piosenki zachęciły do wspólnego śpiewania wszystkich obecnych mieszkańców Domu Kombatanta. Przy herbacie i zakupionych na kiermaszu słodkościach wspólnie spędziliśmy miłe popołudnie. Dzięki zakupom wsparliśmy szkolną akcję zbierania funduszy na Szlachetną Paczkę w której uczestniczy nasza szkoła. Seniorzy chętnie włączyli się w króciutki koncert, a nawet były tańce i recytacja wierszy – zapamiętanych w dzieciństwie. Wolontariusze z klas 8 z podziwem wysłuchali recytacji niejednokrotnie bardzo długich tekstów. W pogodnej atmosferze, pełnej uśmiechu i życzliwości popołudnie szybko minęło i już się umawialiśmy się na kolejne, grudniowe spotkanie.

Na koniec spotkania przekazaliśmy seniorom książkę mówiące o symbolach Polski oraz drugą w formie nowoczesnego komiksu. Przeczytaliśmy dedykację, która brzmiała:
“O polskości, ojczyźnie, wolności każdy może mówić własnym głosem”.
Dzisiaj my, nasze pokolenie chce przekazać własne emocje. Na pamiątkę spotkania z muzyką i polską poezją oraz radości spędzenia miłych chwil z Państwem.
Życzenia samych najpiękniejszych dni składają wolontariusze i opiekunowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO nr 1 w Szczecinie.
Wysłuchany tekst wzbudził wiele pozytywnych emocji i usłyszeliśmy dużo podziękowań za dzisiejsze spotkanie.

Opiekunowie wolontariatu K. Kubik i D. Krzaczkowska