W środę w naszej szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego nasi uczniowie zostali nagrodzeni za ubiegłoroczne wyniki w nauce. Możemy być dumni! Stypendium trafiło do jeszcze większej grupy uczniów, niż w ubiegłym roku – otrzymało je 101 uczniów 💪 (uzyskanie stypendium uwarunkowane było uzyskaniem wzorowej albo bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen z przedmiotów powyżej 5,3). Podczas apelu miało również miejsce zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego. Nowi przedstawiciele samorządu z powagą recytowali tekst przysięgi. Wielkie brawa dla naszej szkolnej społeczności!

Jadwiga Kurzydłowska