Angielski i niemiecki – podobieństwa języków

Wiadomo, że obydwa te języki należą do grupy języków germańskich i mają wspólnego przodka, ale czy naprawdę są aż tak do siebie podobne? Czy znajomość jednego z nich (gramatyki, słownictwa) ułatwi zapoznanie się z drugim? Moim zdaniem istnieje sporo analogii między językami: angielskim i niemieckim, a ich uświadomienie sobie  jest bardzo pomocne w zgłębianiu wiedzy w tym zakresie. Język angielski stał się w ostatnim czasie wszechobecny – w filmach, piosenkach, grach komputerowych itp.  Dzieci i młodzież stykają się z nim wszędzie i na każdym kroku. Język niemiecki stoi zazwyczaj  tuż za językiem angielskim, jednak prawie zawsze na dalszym miejscu. W związku z tym umiejętność odniesienia się przez nauczyciela do języka angielskiego w nauczaniu języka niemieckiego jest niezmiernie ważna.

Jeszcze w czasie studiów bardzo lubiłam przedmiot o  skomplikowanej nazwie gramatyka konfrontatywno – kontrastywna,  jednak na zajęciach z tego przedmiotu porównywaliśmy bardzo szczegółowo teksty w języku polskim czyli ojczystym i niemieckim czyli obcym. Dla moich uczniów odniesienie struktur gramatycznych czy zagadnień leksykalnych do języka ojczystego nie jest niestety atrakcyjne. O wiele lepiej działa ich wyobraźnia, gdy skieruję jej tory na język angielski i odniosę się do ich wiedzy na dany temat. Dzięki mojemu udziałowi w kursie języka angielskiego w Londynie w ramach europejskiego programu PO WER (projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej”)  pewniej posługuję się przykładami z języka angielskiego w odniesieniu do nauczanego przeze mnie języka niemieckiego, nie obawiam się o poziom wymowy i znajomości zagadnień gramatycznych czy leksykalnych.

W ramach zajęć kół języka niemieckiego pracuję z moimi uczniami z klas czwartych, piątych i szóstych nad stworzeniem tematycznego słowniczka polsko – niemiecko – angielskiego. Systematycznie odkrywamy nowe podobieństwa uzupełniając kategorie tematyczne, które stworzyliśmy na początku roku szkolnego. A są to:
    – rodzina / die Familie / family
    – owoce / das Obst / fruits
    – warzywa / das Gemüse / vegetables
    -szkoła / die Schule / school
    -sport / der Sport / sport
    – dom / das Haus / house
    – człowiek i części ciała / der menschliche Körper / human body
    – zwierzęta / die Tiere / animals
    – liczby / die Zahlen / numbers
    – miesiące / die Monate / months
    – pory roku / die Jahreszeiten / seasons
    – dni tygodnia / die Wochentage / days of the week
    – zawody / die Berufe / jobs
    – czynności / die Tätigkeiten / actions
    – przymiotniki / Adjektive / adjektivs
    – słówka pytające / W-Fragen / questions
    – pogoda / das Wetter /weather
    – wakacje / die Sommerferien / holidays
    – ubrania / die Kleider / clothes
Efekt naszej pracy prezentujemy symbolicznie na gazetce szkolnej  na korytarzu na pierwszym piętrze.

W tym roku szkolnym uczniowie klas szóstych dużo liczniej wzięli udział w II Małej Olimpiadzie Języków Obcych POLIGLOOTEK organizowanej przez Gimnazjum nr 10 w Szczecinie. W formie konkursu, najpierw pisemnych eliminacji szkolnych, potem pisemnych eliminacji międzyszkolnych i w końcu finału z udziałem najlepszych uczniów w formie wypowiedzi pisemnej (opisu obrazków) sprawdzana jest wiedza uczniów klas szóstych z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Do zmagań międzyszkolnych zakwalifikowanych zostało  aż 16 uczniów SSP nr 1 STO, a ścisłym finale znalazły się dwie uczennice, zajmując ostatecznie 2 i 6 miejsce.

 

W przyszłym roku szkolnym postaram się przygotować podobny konkurs szkolny dla uczniów klas czwartych i piątych, aby już na tym etapie kształcić umiejętności uczniów w posługiwaniu się tymi dwoma językami jednocześnie oraz aby  w klasie szóstej nadal godnie reprezentowali naszą szkołę      w tym konkursie.

Renata Ćwik – nauczyciel języka niemieckiego