W posiedzeniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie oraz zaproszona Pani Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska.

Przebieg posiedzenia:

         Na wstępie omówiono okoliczności dotyczące reformy szkolnictwa, przy czym Pani Dyrektor Marzena Ukraińska zrelacjonowała informacje uzyskane od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wynika z nich, że o ile reforma jest przesądzona, o tyle jej szczegóły i data wejścia w życie nie są znane, wprowadzona zostanie prawdopodobnie do końca roku.

   Pani Dyrektor zrelacjonowała przebieg spotkania z nauczycielami szkoły dotyczącego nowego roku szkolnego, reformy, ale także sytuacji z zeszłego roku. Pani Dyrektor poinformowała ponadto, że jest w stałym kontakcie z wszystkimi nauczycielami i na bieżąco rozważane są warianty reformy i przygotowań do niej. Szkoła jest przygotowana do każdego wariantu i dopasuje się do bieżącej sytuacji.

         Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych na 2016 rok inwestycji i poinformowania o tym fakcie społeczności szkolnej w formie komunikatu na stronie internetowej. Do sporządzenia niniejszego komunikatu zobowiązano Sekretarza.

         Pani Dyrektor przedstawiła plan rozwoju Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Noblistów Polskich STO na rok szkolny 2016/2017 oraz plan nauczania/przydział zajęć w poszczególnych klasach.

         Zarząd podjął uchwałę numer 9 w przedmiocie zatwierdzenia planu nauczania w roku szkolnym 2016/2017 w kształcie zaproponowanym przez Dyrektora Szkoły – załącznik Numer 1 do Protokołu.

        Pani Dyrektor zwraca uwagę na to, że nauczyciele klas znajdujących się od strony południowej zgłaszają potrzebę zainstalowania żaluzji w klasach. Zarząd na prośbę Pani Dyrektor podjął stosowne działania w tym kierunku.

 

         Kolejne spotkanie Zarządu odbędzie się 21 września 2016 r. o godzinie 16.30.

 

         Na tym protokół zakończono.