W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu oraz zaproszona Pani Dyrektor,  Marzena Ukraińska.

W pierwszej części Prezes Zarządu zrelacjonował przebieg dokonanych prac renowacyjnych. Omówiono także zasadność prowadzenia kolejnych inwestycji w kontekście sytuacji w oświacie i braku informacji co do dalszych kroków MEN. Zarząd zobowiązał sekretarza do przygotowania komunikatu dotyczącego tej kwestii, celem opublikowania na stronie zarządu.

Omówiono także kwestie zwiazane z rejestracją nowych władz stowarzyszenia w sądzie rejestrowym i zobowiązano sekretarza do przygotwania rekomendacji w tej sprawie.


Ustalono następne posiedzenie na 30.08.2016 r