Posiedzenie w dniu 04 kwietnia 2016 r. odbyło się na zgodny wniosek wszystkich członków nowo powołanego Zarządu SKT Nr 7 STO.

         W posiedzeniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie ponadto, na zaproszenie Prezesa Zarządu i za zgodą pozostałych członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły:

– Marzena Ukraińska – Dyrektor Szkoły,

– Dorota Grabowska – księgowa obsługująca SKT Nr 7 STO.

 

W pierwszej częsci posiedzenia członkowie zarządu uzyskali szczegółowe informacje i wyjaśnienia zarówno od Pani Doroty Grabowskiej (księgowej) jak i od Pani Marzeny Ukraińskiej (dyrektora szkoły) dotyczące zasad sporządzania preliminarza wydatków i kosztów, w szczególności wyjaśniono jego poszczególne pozycje (czego dotyczą, w jaki sposób są księgowane, etc.). Pani Księgowa przedstawiła również szczegółowe rozliczenie kosztów dotyczących usług transportowych, wynajmu hal sportowych oraz przedstawiła jednostkowe rozliczenie zapisów na kontach księgowych za okres od 01.09.2015. do 29.02.2016. celem zobrazowania sposobu rozliczeń i dokonywania poszczególnych zapisów. Ponadto, obie Panie przedstawiły szereg istotnych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Szkoły i SKT NR 7 STO.

 

Na spotkaniu poruszono również kwestię dotyczącą Regulaminu dokonywania zakupów i zlecenia usług przez Zarząd SKT Nr 7 STO i przyjęto, jako zasadę, iż zakup usług i towarów w kwocie przewyższającej wysokość rocznego czesnego odbywać się będzie w trybie zbierania ofert. Poniżej tej wartości zarówno Zarząd SKT Nr 7 STO, jak i Dyrektor Szkoły podejmować będą decyzje samodzielnie w sposób rzetelny, z zachowaniem najwyższej staranności.

Zarząd podjął takze prace nad zmianami w Regulaminie Zlecania Usług i dokonywania Zakupów, tak by poprawić jakość informacji zwrotnej przesyłanej do naszego środowiska. Dyskutowano także nad uwagami, które się nasuneły podczas uczestnicwa zarządu w posiedzeniu Rady Rodziców.