Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Home » Zarząd SKT » Zebranie Walne
A+ R A-

Walne Zebranie

Email Drukuj PDF

 

Dla zaintersowanych do pobrania lub przejrzenia (kliknij na link poniżej):

Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 STO w dniu 07.03.2013 r.

 

 

..............................................................................................................................................................

Wyciąg z protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 w Szczecinie z dnia 24 marca 2010 r.

I. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Zarząd Koła SKT nr 7 w Szczecinie w następującym składzie :
1. Florczak Dariusz – Prezes Zarządu. (tata Marka 6a)
2. Krawczyk Ewa – (mama Wiktorii 3b)
3. Moś Wiktor – (tata Michała IG)
II. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Komisje skrutacyjną Koła SKT Nr 7 w Szczecinie w następującym składzie :

1. Badach Małgorzata – (mama …)
2.Tukalski Bogdan – (tata Adama IIG)
3.Winiarska Magdalena – (mama Mikołaja kl.0 i Mateusza I G)

III. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Delegatów na IX Zwyczajny Krajowy Zjazd w następującym składzie :

1. Florczak Dariusz – (tata Marka 6a)
2. Ukraińska Marzena – ( Dyrektor Szkoły)

IV. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Koła do opracowania i uchwalenia Regulaminu prac Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku”.

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 2

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie do zawarcia w Regulaminie Zarządu regulacji eliminującej konflikt interesów w przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w art. 61a Statutu w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 3

”Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie do opracowania procedury wyboru wykonawcy usług w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 4

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd do ujęcia w rocznych sprawozdaniach z działalności Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie informacji o ilości odbytych posiedzeń oraz adnotacji o nieobecnościach członków Zarządu z podaniem przyczyny nieobecności.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 5

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wyznacza termin kolejnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 jednocześnie skracając kadencje Zarządu, na listopad 2012 r.”

Uchwała nie została przyjęta

6. Uchwała nr 6

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi SKT nr 7”

Uchwała została przyjęta

(Cały protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 w Szczecinie z dnia
24 marca znajduje się do wglądu w Zarządzie Koła)

 

Wyciąg z Protokołu Pierwszego Posiedzenia Zarządu SKT nr 7 w Szczecinie z dnia 31 marca 2010 r.

Zarząd SKT nr 7 w Szczecinie ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Florczak Dariusz – Prezes Zarządu (tata Marka 6a)
2. Moś Wiktor – w-ce Prezes Zarządu , skarbnik (tata Michała IG)
3. Krawczyk Ewa – sekretarz (mama Wiktorii 3b)

 

Lubimy się uczyć i ...

TIK?-TAK! - o nas w sieci...

TIK?-TAK! - o nas w sieci...

W dniu 17.06.2014 roku spotkali się najlepsi uczniowie z województwa zachodniopomorskiego w konkursach TIK?-TAK! i Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość” na regionalnym podsumowaniu konkursów. Uczniowie p...

Czytaj więcej

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

Warsztaty przyrodnicze

Warsztaty przyrodnicze

12 września 2014 roku klasy piąte pojechały na jednodniowy wyjazd do Podgrodzia. Mieliśmy tam wiele różnych zajęć m. in. warsztaty przyrodnicze, na które jako pierwsza poszła klasa 5b. Zaczęliśmy warsztaty z panią Basią od krótkiej rozmowy na ic...

Czytaj więcej

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK