Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Home » Zarząd » Zebranie Walne
A+ R A-

Walne Zebranie

Email Drukuj PDF

 

Dla zaintersowanych do pobrania lub przejrzenia (kliknij na link poniżej):

Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 STO w dniu 07.03.2013 r.

 

 

..............................................................................................................................................................

Wyciąg z protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 w Szczecinie z dnia 24 marca 2010 r.

I. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Zarząd Koła SKT nr 7 w Szczecinie w następującym składzie :
1. Florczak Dariusz – Prezes Zarządu. (tata Marka 6a)
2. Krawczyk Ewa – (mama Wiktorii 3b)
3. Moś Wiktor – (tata Michała IG)
II. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Komisje skrutacyjną Koła SKT Nr 7 w Szczecinie w następującym składzie :

1. Badach Małgorzata – (mama …)
2.Tukalski Bogdan – (tata Adama IIG)
3.Winiarska Magdalena – (mama Mikołaja kl.0 i Mateusza I G)

III. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wybrało Delegatów na IX Zwyczajny Krajowy Zjazd w następującym składzie :

1. Florczak Dariusz – (tata Marka 6a)
2. Ukraińska Marzena – ( Dyrektor Szkoły)

IV. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Koła do opracowania i uchwalenia Regulaminu prac Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku”.

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 2

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie do zawarcia w Regulaminie Zarządu regulacji eliminującej konflikt interesów w przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w art. 61a Statutu w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 3

”Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie do opracowania procedury wyboru wykonawcy usług w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 4

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie zobowiązuje Zarząd do ujęcia w rocznych sprawozdaniach z działalności Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie informacji o ilości odbytych posiedzeń oraz adnotacji o nieobecnościach członków Zarządu z podaniem przyczyny nieobecności.”

Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 5

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie wyznacza termin kolejnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 jednocześnie skracając kadencje Zarządu, na listopad 2012 r.”

Uchwała nie została przyjęta

6. Uchwała nr 6

„Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 7 w Szczecinie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi SKT nr 7”

Uchwała została przyjęta

(Cały protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 7 w Szczecinie z dnia
24 marca znajduje się do wglądu w Zarządzie Koła)

 

Wyciąg z Protokołu Pierwszego Posiedzenia Zarządu SKT nr 7 w Szczecinie z dnia 31 marca 2010 r.

Zarząd SKT nr 7 w Szczecinie ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Florczak Dariusz – Prezes Zarządu (tata Marka 6a)
2. Moś Wiktor – w-ce Prezes Zarządu , skarbnik (tata Michała IG)
3. Krawczyk Ewa – sekretarz (mama Wiktorii 3b)

 

Lubimy się uczyć i ...

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK