Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska, edukacja czytelniczo-medialna
Logopedia, terapia pedagogiczna – Elżbieta Brodkiewicz

 

Wychowawcy klas :

 • Klasa 0 – Wioletta Zaręba
 • Klasa 1a – Urszula Smolny, plastyka kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 1b – Krzysztof Grala, muzyka – kl. 0-3, technika kl. 5a, 5b
 • Klasa 2a – Dorota Osak
 • Klasa 2b – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 3a – Katarzyna Michoń
 • Klasa 3b – Katarzyna Klusek
 • Klasa 3c – Magdalena Zaborowska-Zagórska, plastyka kl. 5-7
 • Klasa 4a – Malwina Jaskulska – Głowala – język angielski kl. 4a, 6b, 6c, 7b, 7c
 • Klasa 4b – Małgorzata Morgownik – język angielski kl. 4b, 4c, 6a, 7b, 7c
 • Klasa 4c – Aneta Nowicka, matematyka kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 5a – Przemysław Stecewicz, informatyka kl. 0 – 7, technika kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 5b – Przemysław Kowalski – zaj. ruch. 3ab chłopcy, cała kl. 3c, w-f kl. 4-7 chłopcy
 • Klasa 6a – Jadwiga Kurzydłowska – język polski kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 6c
 • Klasa 6b – Ewa Litwiniuk – zaj. ruch. 3ab dziewczęta, w-f kl. 4-7 dziewczęta
 • Klasa 6c – Anna Stachów – język niemiecki kl. 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c
 • Klasa 7b – Beata Adamowicz – historia klasy 4-7
 • Klasa 7c – Katarzyna Gągalska, matematyka – klasy 5a, 5b, 7b, 7c

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Irena Karolczyk-Warcok – język polski – 7c
 • Joanna Popławska – język polski – 4a, 4b, 4c, 7b
 • Małgorzata Firsiof – matematyka kl. 6a, 6b, 6c
 • Maria Pawliszewska – fizyka, chemia kl. 7b, 7c
 • Joanna Mrozik – język angielski – 1a, 1b, 2a, 2b, grupa w kl. 3a, 3b, 3c
 • Czesława Szczepańska – język angielski – 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, grupa 2a, 2b
 • Magdalena Dżaman – język niemiecki kl. 4a, 4b, 4c
 • Tamara Rydz – język niemiecki kl. „0”, 1a, 1b, 5a, 5b, 7b, 7c, realioznawstwo kl. 7b, 7c
 • Mirosława Kozłowska – przyroda kl. 4a, 4b, 4c, 5b, geografia kl. 7b, 7c
 • Barbara Rakicka – przyroda – klasy 5a, 6a, 6b, 6c, biologia kl. 7b, 7c
 • Iwona Letko – muzyka kl. 4-7
 • Magdalena Sałata – Pszczółkowska – w-f klasy 0-3
 • Irena Pacan – religia kl. 0 – 5
 • Przemysław Landowski – religia kl. 6-7
 • Marzena Ukraińska – etyka kl. 4-7
 • Barbara Markowska – wychowanie do życia w rodzinie, kl. 4-7

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof

Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska, edukacja czytelniczo-medialna
Logopedia, terapia pedagogiczna – Elżbieta Brodkiewicz

 

Wychowawcy klas :

 • Klasa 0 – Wioletta Zaręba
 • Klasa 1a – Urszula Smolny, plastyka kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 1b – Krzysztof Grala, muzyka – kl. 0-3, technika kl. 5a, 5b
 • Klasa 2a – Dorota Osak
 • Klasa 2b – Małgorzata Cimosz
 • Klasa 3a – Katarzyna Michoń
 • Klasa 3b – Katarzyna Klusek
 • Klasa 3c – Magdalena Zaborowska-Zagórska, plastyka kl. 5-7
 • Klasa 4a – Malwina Jaskulska – Głowala – język angielski kl. 4a, 6b, 6c, 7b, 7c
 • Klasa 4b – Małgorzata Morgownik – język angielski kl. 4b, 4c, 6a, 7b, 7c
 • Klasa 4c – Aneta Nowicka, matematyka kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 5a – Przemysław Stecewicz, informatyka kl. 0 – 7, technika kl. 4a, 4b, 4c
 • Klasa 5b – Przemysław Kowalski – zaj. ruch. 3ab chłopcy, cała kl. 3c, w-f kl. 4-7 chłopcy
 • Klasa 6a – Jadwiga Kurzydłowska – język polski kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 6c
 • Klasa 6b – Ewa Litwiniuk – zaj. ruch. 3ab dziewczęta, w-f kl. 4-7 dziewczęta
 • Klasa 6c – Anna Stachów – język niemiecki kl. 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c
 • Klasa 7b – Beata Adamowicz – historia klasy 4-7
 • Klasa 7c – Katarzyna Gągalska, matematyka – klasy 5a, 5b, 7b, 7c

 

Nauczyciele przedmiotów:

 • Irena Karolczyk-Warcok – język polski – 7c
 • Joanna Popławska – język polski – 4a, 4b, 4c, 7b
 • Małgorzata Firsiof – matematyka kl. 6a, 6b, 6c
 • Maria Pawliszewska – fizyka, chemia kl. 7b, 7c
 • Joanna Mrozik – język angielski – 1a, 1b, 2a, 2b, grupa w kl. 3a, 3b, 3c
 • Czesława Szczepańska – język angielski – 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, grupa 2a, 2b
 • Magdalena Dżaman – język niemiecki kl. 4a, 4b, 4c
 • Tamara Rydz – język niemiecki kl. „0”, 1a, 1b, 5a, 5b, 7b, 7c, realioznawstwo kl. 7b, 7c
 • Mirosława Kozłowska – przyroda kl. 4a, 4b, 4c, 5b, geografia kl. 7b, 7c
 • Barbara Rakicka – przyroda – klasy 5a, 6a, 6b, 6c, biologia kl. 7b, 7c
 • Iwona Letko – muzyka kl. 4-7
 • Magdalena Sałata – Pszczółkowska – w-f klasy 0-3
 • Irena Pacan – religia kl. 0 – 5
 • Przemysław Landowski – religia kl. 6-7
 • Marzena Ukraińska – etyka kl. 4-7
 • Barbara Markowska – wychowanie do życia w rodzinie, kl. 4-7